6. Activitats Físiques i Lúdiques

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

6.1 Esports

6.2 Salut

6.3 Festes

6.4 Gestió i Manteniment d’Espais Públics

6.1 Esports

6.1.1 Fomentar l’esport de lleure i saludable.

6.1.1.1 Obrir un gimnàs municipal al Pavelló  d’Esports.

Iniciat 30%

6.1.1.2 Programar, al Pavelló d’Esports, una oferta esportiva accessible a tothom d’activitats dirigides.

En previsió 10%

6.1.2 Fomentar el turisme actiu.

6.1.2.1 Consolidar el programa Empuriabrava Sports. Programa d’activitats dirigides

Desenvolupat 100%

6.1.2.2 Organitzar competicions esportives fora de temporada. Elaborar un protocol d’organització de curses i esdeveniments esportius a la via pública

Desenvolupat 100%

6.1.3 Fomentar l’esport escolar.

6.1.3.1 Potenciar les escoles esportives municipals durant el curs escolar 2021/2022.

Desenvolupat 100%

6.1.3.2 Promocionar les activitats de les entitats esportives de base del municipi. 

Desenvolupat 100%

6.1.3.3 Organitzar el casal municipal esportiu d’estiu.

Desenvolupat 100%

6.1.4 Fomentar l’esport federat.

6.1.4.1 Col·laborar amb les entitats esportives mitjançant la convocatòria de les diferents bases de subvencions (foment de l’esport federat, organització d’esdeveniments esportius…)

Avançat 50%

6.1.4.2 Donar suport logístic (material municipal) i assessorament tècnic a les entitats esportives.

Desenvolupat 100%

6.1.5 Gestionar el programa de beques per a la inclusió esportiva de nens en risc d’exclusió social.

Avançat 75%

6.1.6 Gestionar les instal·lacions esportives municipals.

6.1.6.1 Impulsar la zona esportiva del centre històric (Pavelló d’Esports i camp de futbol del centre històric), com a espai referencial per a la pràctica esportiva dels residents, oferint nous serveis.

Iniciat 25%

6.1.6.2 Impulsar un centre d’esports nàutics, com a espai referencial per a la pràctica d’esports de mar, especialment el rem.  

Iniciat 20%

6.1.6.3 Vetllar per un òptim servei de consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions esportives municipals dotant-les del personal específic necessari.

Iniciat 20%

6.1.6.4 Adequar les instal·lacions esportives municipals per tal de facilitar-ne l’accés, millorar-ne la imatge i el funcionament.

En execució 35%

6.1.6.5 Actualitzar les ordenances fiscals pel que fa als serveis esportius (escoles esportives municipals, casal esportiu d’estiu…) que espresten.

Iniciat 25%

Valoració anual:

Durant aquest any 2021, s’han pogut anar recuperant esdeveniments esportius emblemàtics al municipi com ara la triatló o la supweek; malauradament alguns altres com ara la cursa de la dona o la cursa d’obstacles encara no es van poder celebrar a causa de la pandèmia del COVID-19. En relació a la organització d’esdeveniments, cal ressaltar que des del departament d’esports s’ha elaborat un protocol d’organització de curses i esdeveniments esportius a la via pública per a totes aquelles empreses o entitats que pretenguin fer un esdeveniment a l’aire lliure al nostre municipi.
Pel que fa a les activitats esportives adreçades a la promoció de la salut i el lleure que cada estiu es realitzen a la platja d’Empuriabrava (zumba, ioga…) es van seguir realitzant mantenint la participació dels anys anteriors. En aquesta línia també es van recuperar els torneigs gratuïts entre setmana amb una molt bona acollida especialment dels torneigs de vòlei platja 3×3.
En relació, al programa de foment de l’esport escolar es van ampliar i emplenar les 80 places al casal esportiu el mes de juliol i també es va ampliar l’oferta d’activitats extraescolars esportives (escoles esportives municipals) amb l’activitat de teles acrobàtiques. En aquest sentit, cal destacar que la participació al programa d’escoles esportives municipals segueix creixent, i que per aquest curs 2021-2022 ja ronda els 200 participants que fan aquesta activitat municipal de manera setmanal ja sigui amb les activitats d’escalada i teles acrobàtiques, com en algun dels 10 grups d’iniciació esportiva i multiesports que hi han organitzats a les tres escoles del municipi. També cal destacar que s’han recuperat les activitats i trobades comarcals i en elles la nostra participació a l’entorn d’uns 40 nens i nenes.
En relació al projecte de gestió i modernització del pavelló municipal d’esports, cal destacar que les obres d’adequació dels accessos estan avançant a un bon ritme. Esperem ben aviat convertir el pavelló municipal d’esports en un espai referencial per a la pràctica esportiva de qualitat, i poder començar a obrir nous serveis esportius adreçats a la promoció de l’esport salut i de lleure com ara el gimnàs municipal que van demanar els veïns en els pressupostos participatius del 2020.
Per altra banda, el departament d’esports ha continuat donant suport a les entitats esportives del municipi a partir del programa de subvencions per a la promoció de l’esport federat, però també difonent la seva activitat i mitjançant programes com ara l’augment de beques per a la inclusió esportiva de nens en risc d’exclusió social.
Finalment, el departament d’esports també està treballant amb diversos projectes d’impuls de l’esport i l’activitat física al nostre poble, com ara la creació d’un centre d’esports nàutics a la platja petita. En aquest sentit, la comissió tècnica esportiva del projecte va facilitar aquest estiu als responsables polítics un esbós de com hauria de ser la instal·lació per tal de fer-la funcional a la pràctica del rem i a la resta de serveis esportius previstos. Actualment, la Universitat Politècnica està treballant en la redacció del projecte.

42%

6.2 Salut

 6.2.1 Mantenir estreta col·laboració amb els responsables dels CAP del municipi per tal de mantenir unes instal·lacions i uns serveis sanitaris adequats per a la nostra població.

Desenvolupat 100%
 • Campanya vacunació de la grip 2020/2021
Desenvolupat 100%
 • Campanya vacunació de la grip 2021/2022
Desenvolupat 100%
 • Preparar campanya de vacunació Covid
Desenvolupat 100%
 • Participació en l’ampliació del CAP Empuriabrava
En previsió 10%
 • Suport a entitats i accions
Desenvolupat 50%

6.2.2 Col·laborar amb administracions i estaments (Consell Comarcal, DIPSALUT, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) per al desenvolupament de programes i projectes transversals d’impacte sobre la salut.

Desenvolupat 100%
 • Campanya mosquit tigre
Avançat 50%
 • Campanya Endometriosi
Avançat 50%
 • Campanyes de sensibilització
Avançat 80%

6.2.3 Campanya promoció hàbits saludables

Avançat 50%
 • Llibretes de Salut Instituts
Avançat 50%
 • Xerrades a instituts
Avançat 50%
 • Taula Comarcal de Salut
Desenvolupat 100%
 • Campanya Salut Jove (xarxes)
Avançat 90%
 • Campanyes de sensibilització
Desenvolupat 100%

6.2.4 Recursos de suport i acompanyament. Servei d’Atenció a l’Adolescència (SAAD) (Departament de Salut i Departament de Joventut)

 • Suport material i campanyes
Desenvolupat 100%

6.2.5 Cicle de xerrades de consells pràctics en matèria de prevenció i bons hàbits

Avançat 50%
 • Juny, xerrada alimentació a la llar d’infants (educadors/es i famílies)
Avançat 50%
 • Curs 2021/2022 cicle de xerrades (infància, adolescència, públic en general)
Avançat 50%

6.2.6 Assistència social primària

En previsió 15%

6.2.7 Pla de Salut

En previsió 15%

6.2.8 Diagnosi externa

En previsió 15%

6.2.9 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut

En previsió 15%

6.2.10 Serveis Preventius Sanitaris

En previsió 15%

6.2.11 COVID

 • Demanda i distribució de material
Desenvolupat 100%
 • Coordinació amb el CAP
Desenvolupat 100%
 • Campanya de vacunació
Desenvolupat 100%
 • Coordinació, interpretació de la informació
Desenvolupat 100%
 • Protocols
Desenvolupat 100%

Valoració anual:

L’any 2021 ha tornat a estar marcat per la pandèmia del COVID 19.
Tot i que els serveis públics, i en concret els que es dispensen des del Departament de Salut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, la pandèmia del COVID 19 ja no ens ha agafat amb tanta desorientació i inexpertesa que l’any 2020.

Des del Departament de Salut, durant el 2021, ens hem hagut d’adaptar a les continuades recomanacions que ens anat fent el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, respecte a la lluita contra aquesta pandèmia.
Aquestes recomanacions venien vehiculades per mitjà del PROCICAT, que ens ha anat dictant com havíem d’afrontar les mesures sanitàries.

Per la resta, cal saber que el Departament de Salut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha actuat de nexe entre la societat, els Centres d’Atenció Primària (CAP), el teixit empresarial, les entitats dedicades a l’educació en el lleure infantil i juvenil, les i els professionals de diferents àmbits, el voluntariat, les campanyes de vacunació, les farmàcies i demés serveis.

 

15%

6.3 Festes

6.3.1 Acostar les diferents disciplines de l’art (dansa, música, escriptura, etc.) a tota la població.

Desenvolupat 100%

6.3.1.1. Fer una programació completa de Sant Jordi amb la coordianció dels diferents Depataments de l’Ajuntament.

Desenvolupat 100%

6.3.2 Organitzar i realitzar una programació atractiva i inclusiva per a tots els públics del municipi. Coordinació amb les comissions de festes del Municipi per organitzar la Revetlla de Sant Joan, la Festa del Carme, la Festa de Sant Llorenç i Cap d’any.

Desenvolupat 100%

6.3.2.1. Realitzar una exposició de fotografíes commemorant el Carnaval (els representants de cada colla i l’Ajuntament van decidir, conjuntament, suspendre el format habitual).

Desenvolupat 100%

6.3.3 Donar suport a les entitats municipals per fomentar les festes de caràcter popular i tradicional del municipi:
Festa dels Cortals de Sant Antoni, Via Crucis, Aplec de Sant Joan dels Erms i Cavallada s’han hagut d’anul·lar per motius de seguretat sanitària i l’Aplec de Sant Joan dels Erms està pendent de veure com es resol. No obstant això, l’Ajuntament col·labora amb una aportació econòmica al Via Crucis en concepte de renovació d’algún material (vestuari).

Desenvolupat 100%

6.3.4 Redissenyar l’arribada del Patge Reial i dels Reis respectant tots els protocols sanitaris. Donar suport a la Comissió de Reis introduïnt entitats i companyies de dansa municipals a l’arribada dels Reis, per engrandir-la i renovar-la.

Desenvolupat 100%

6.3.5 Establir vincle contractual amb proveïdors de serveis per millorar la logística dels diferents actes que s’organitzen (agents de seguretat, mòduls, wc i lavabos químics i grups electrògens).

Avançat 70%

Valoració anual: 

Malgrat que vàries de les activitats que s’havien fet als darrers anys no s’han pogut realitzar per les restriccions causades per la COVID (Via Crucis, Cavallada, Aplec de Sant Joan dels Erms, Cap d’any, Candelera, Carnaval, etc.) hem pogut traçar una línia bastant sòlida d’activitats festives (Festes del Carme i Sant Llorenç, etc.) a més d’ampliar i reformular l’arribada dels Reis al gener del 2021 (quatre espais diferents, públic assegut, participació de les entiats, etc.). A totes les activitats hem hagut de seguir el protocol establert pel PROCICAT: lectura d’entrades, seguretat, gestió d’entrades i sortides, col·locació de cadires, habilitació d’espais, habilitació d’una plataforma web per a la reserva d’entrades, etc.). La valoració general del Departament és molt positiva.

29.28%

6.4 Gestió i manteniment d’espais públics

6.4.1  Mantenir el conjunt d’instal·lacions i equipaments en bon estat de neteja i conservació.

Desenvolupat 100%

6.4.2 Utilitzar materials i productes de neteja ecològics i a granel.

Iniciat 25%

6.4.3 Obrir i tancar el cementiri d’acord amb l’horari establert  i mantenir-lo en bon estat de neteja i conservació.

Desenvolupat 100%

6.4.4 Millorar l’eficiència dels vehicles municipals amb la instal·lació d’aparells GPS.

Desenvolupat 100%

6.4.5 Atendre amb diligència les peticions de privats i de  les entitats i associacions pel que fa a la reserva d’equipaments i al subministrament de material municipal.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La pandèmia de la Covid 19 ha obligat a adoptar mesures per garantir la seguretat dels usuaris i dels treballadors de l’Ajuntament. La normativa aplicada ha seguit les recomanacions de la Generalitat de Catalunya i del propi Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’han instal·lat diferents equips de protecció en tots els equipaments municipals per tal protegir tan el personal de l’administració com l’usuari.
L’increment en els dispositius de neteja ha sigut considerable respecte els anys anteriors, s’ha reforçat el servei en les escoles per tal hi hagi un servei constant en tot l’horari lectiu. En altres espais s’han establert unes pautes de desinfecció a causa del constant moviment de persones.
Els aforaments en els diferents espais i sales del municipi s’han tornat a obrir amb el 100% d’aforament en totes les Activitats sense limitació d’horaris amb obligatorietat de l’ús de mascaretes en Espais interiors.
El serveis de logística de l’Ajuntament, mitjançant el servei de consergeria, han vist un gran increment en els serveis prestats al Banc d’aliments, tan en magatzematge i transport.
En la conservació i manteniment d’espais públics i edificis s’han dut a terme diversos treballs que han suposat un millora pels usuaris.
Malgrat tota aquesta situació, el balanç del Departament ha sigut positiu perquè ha pogut donar resposta a totes les necessitats i dur a terme gran part dels seus objectius.

0%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19. Organitzar dispositius extres de neteja en espais municipals i a la seu de Càritas.
Desenvolupat 100%

*Informació actualitzada en data 30 de setembre de 2021