Govern obert Castelló d'Empúries

Un municipi compromès en la transparència i el retiment de comptes

Vídeo del nou web de Govern Obert:

Vídeo del nou web de Govern Obert: