7. Atenció al Jovent i Habitatge

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

7.1 Cooperació i Agermanaments

7.2 Habitatge

7.3 Joventut 

7.1 Cooperació i Agermanaments

7.1.1 Definir, finançar i fer el seguiment de projectes de Cooperació. Continuar donant suport econòmic al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Avançat 50%

7.1.2 Establir ponts entre entitats locals o comarcals per a projectes i/o accions de cooperació.

Avançat 50%

7.1.2.1. Col·laboració amb el projecte d’ajut al refugiat de l’entitat No Name Kitchen (NNK)

Desenvolupat 100%

7.1.2.2. Col·laboració amb el projecte solidari amb Gàmbia

En previsió 15%

7.1.3 Augmentar progressivament la dotació pressupostària dedicada a cooperació fins arribar al 0,7% del pressupost municipal.

Avançat 50%

7.1.4 Mantenir i potenciar les relacions oficials amb els municipis agermanats.

Avançat 50%

7.1.5 Mantenir actualitzat l’espai per als agermanaments i les relacions exteriors al web municipal.

Avançat 50%

7.1.6 Fomentar accions que promoguin la relació entre les associacions del nostre municipi amb els municipis agermanats i el Comú de Canillo.

Avançat 50%

7.2 Habitatge

7.2.1 Fer accessible l’habitatge al municipi a aquelles persones que hi volen viure de manera permanent. Plurianual.

Avançat 50%

7.2.2 Elaborar un estudi dels habitatges buits del parc d’habitatges del municipi.

Desenvolupat 100%

7.2.3 Crear una borsa municipal d’habitatge. Recuperar la gestió directa del servei.

Avançat 50%

7.2.4 Establir una línia d’ajuts a propietaris que apostin per la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social.

Avançat 70%

7.2.5 Captar habitatge de protecció oficial per a col·lectius vulnerables i per a joves. Vetllar per trobar HPO que es puguin gestionar des de l’administració pública, i fomentar el lloguer social.

En execució 35%

7.2.6 Incrementar les bonificacions fiscals per fomentar el lloguer social.

Desenvolupat 100%

7.2.7 Explorar alternatives d’habitatge com cooperatives i altres mètodes col·laboratius

En execució 30%

7.2.8 Donar suport a la mediació i la resolució de conflictes veïnals. Facilitar la comunicació en la resolució de conflictes.

En execució 35%

7.2.9 Masoveria urbana. Fomentar la masoveria com a alternativa de l’habitatge, evitant la despoblació del centre històric i d’altres barris. Servei de captació d’habitatges, mediació entre propietari i masover.

Iniciat 30%

7.2.10 Consolidació de l’Oficina Local d’Habitatge

Desenvolupat 90%

7.2.11 Comunicació, assessoramenti acompanyament a la tramitació dels ajuts en matèria d’habitatge de les Administracions Públiques

Desenvolupat 90%

7.2.12 Oferir alternatives als propietaris d’habitatges buits per fomentar el lloguer social

Avançat 50%

7.2.13 Dur a terme un seguit de conferències en matèria d’habitatge per apropar a les ciutadanes i ciutadans del municipi i conèixer la seva opinió, recollir idees i propulsar propostes

Iniciat 25%

7.2.14 Redacció d’un pla local d’habitatge

Iniciat 25%

7.2.15 Assessorar a les persones propietàries dels habitatges ocupats irregularment

En execució 35%

7.2.16 Oferir a les famílies de la Mesa d’Emergències un habitatge digne mitjançant un contracte de cessió dentre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la persona propietària

En execució 35%

7.2.17 Participar activament a la Taula d’Acció Social Municipal

Avançat 50%

7.2.18 Explorar noves bonificacions fiscals per  fomentar el lloguer social

Avançat 75%

7.3 Joventut

7.3.1 Mantenir la qualitat en els dos espais joves, entesos com a centres d’activitats, d’informació, orientació i assessorament dels joves.

Avançat 50%

7.3.2  Promoure la cultura, la multiculturalitat en espais i activitats: espais joves, casals, casalets, Aventura’t, tallers, Parc de Nadal, formació, serveis socioeducatius, suport a entitats d’àmbit cultural, festa urbana. 12 accions mínim. 

Avançat 50%

7.3.3 Fomentar l’associacionisme i la participació. Programa Escolta’m, suport a l’associacionisme, Aventura’t, Intercasals, trobada d’entitats juvenils, campanyes d’interculturalitat, dinamització i promocio d’entitats juvenils, accions comunitàries.

Avançat 50%

7.3.4 Cohesió social i equilibri territorial. Pla educatiu entorn, Casal Cívic d’Empuriabrava, taula d’agents socials, campanya de promoció dels espais joves i de dinamització i de foment dels valors. (s’ha modificat el format, s’ha realitzat versió online a través de les xarxes)

Avançat 50%

7.3.5 Formació i ocupació. Taula de formació i ocupació local. Millorar la comunicació amb l’empresa privada, campanya per millorar l’èxit escolar i combatre l’abandonament, borsa municipal de treball i treball jove, Aula Activa, Programa de garantia juvenil, Servei Orienta’t. 12 accions mínim

Avançat 50%

7.3.6 Salut i qualitat de vida. Taula local de salut, Salut Jove, accions preventives dins els centres educatius de primària i secundària, punts liles, accions Dia Mundial sense l’Alcohol, Sida, Violència de Gènere, Alimentació. 12 accions mínim.

Avançat 50%

Afectacions COVID-19

  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.2 Casals d’estiu i Aventura’t: adaptar-los a la normativa PROCICAT. Fer-los més accessibles i inclusius. S’ha bonificat el 30% de els quotes, s’ha diversificat l’oferta organitzant 4 casals i establir bonificacions per a casos de vulnerabilitat social.
En previsió 10%
  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.4 Cohesió social i equilibri territorial. Pla educatiu entorn, Casal Cívic d’Empuriabrava, taula d’agents socials, campanya de promoció dels espais joves i de dinamització i de foment dels valors. (s’ha modificat el format, s’ha realitzat versió online a través de les xarxes)
En previsió 10%
  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.5 Formació i ocupació. Taula de formació i ocupació local. Millorar la comunicació amb l’empresa privada, campanya per millorar l’èxit escolar i combatre l’abandonament, borsa municipal de treball i treball jove, Aula Activa, Programa de garantia juvenil, Servei Orienta’t. 12 accions mínim
En execució 35%
  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.6 Salut i qualitat de vida. Taula local de salut, Salut Jove, accions preventives dins els centres educatius de primària i secundària, punts liles, accions Dia Mundial sense l’Alcohol, Sida, Violència de Gènere, Alimentació. 12 accions mínim.
En execució 35%
  • COVID-19 ATURAT. 7.3.1.Realitzar millores en els dos espais joves. 
En previsió 20%
  • COVID-19 ATURAT. Renovar el Pla local de Joventut 2021-2025:

-Diagnosi: taules sectorials amb els agents implicats segons els àmbits de salut, formació/ocupació, agents socials i associacionisme i lleure i els joves

Avançat 85%

*Informació actualitzada en data 31 de Març de 2021