<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

Lupa + Euro copia

Consulta el grau d’execució del pressupost municipal clicant aquí

Roda_Marc_pintada

Consulta els ODS vinculats a cada acció clicant aquí

7.1 Cooperació i Agermanaments

7.2 Habitatge

7.3 Joventut 

7.1 Cooperació i Agermanaments

7.1.1 Definir, finançar i fer el seguiment de projectes de Cooperació. Continuar donant suport econòmic al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Desenvolupat 100%

7.1.2 Establir ponts entre entitats locals o comarcals per a projectes i/o accions de cooperació.

7.1.2.1. Col·laboració amb el projecte d’ajut al refugiat de l’entitat No Name Kitchen (NNK)

Desenvolupat 100%

7.1.2.2. Col·laboració amb el projecte solidari amb Gàmbia

Desenvolupat 100%

7.1.3 Augmentar progressivament la dotació pressupostària dedicada a cooperació fins arribar al 0,7% del pressupost municipal.

Avançat 75%

7.1.4 Mantenir i potenciar les relacions oficials amb els municipis agermanats.

Desenvolupat 100%

7.1.5 Mantenir actualitzat l’espai per als agermanaments i les relacions exteriors al web municipal.

Desenvolupat 100%

7.1.6 Fomentar accions que promoguin la relació entre les associacions del nostre municipi amb els municipis agermanats i el Comú de Canillo.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Les accions i projectes previstos per a aquest 2021 s’han acomplert. Hem estat treballant en el nostre propòsit d’augmentar progressivament la dotació pressupostària dedicada a cooperació fins arribar al 0,7% del pressupost municipal, malgrat que això no serà possible hem aconseguit augmentar en nombre de projectes i entitats amb les quals col·laborem.
Hem entrat en contacte i treballem futurs projectes amb les entitats Associació No Name Kitchen (recollida de roba d’hivern per als refugiats dels Balcans) i l’ONG Mames d’Àfrica(creació escola taller per a formació de dones a Gàmbia).
Cartes de Servei. Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei
Retorn de la Ciutadania. Hem recollit, a través de l’àrea de Joventut, la voluntat dels joves d’encetar projectes comuns amb la Vila d’Elna, durant el 2022 de ben segur es veuran fets realitat, si la crisi sanitària ens ho permet

7.2 Habitatge

7.2.1 Fer accessible l’habitatge al municipi a aquelles persones que hi volen viure de manera permanent. Plurianual.

Desenvolupat 90%

7.2.2 Elaborar un estudi dels habitatges buits del parc d’habitatges del municipi.

Desenvolupat 100%

7.2.3 Crear una borsa municipal d’habitatge. Recuperar la gestió directa del servei.

Desenvolupat 90%

7.2.4 Establir una línia d’ajuts a propietaris que apostin per la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social.

Desenvolupat 100%

7.2.5 Captar habitatge de protecció oficial per a col·lectius vulnerables i per a joves. Vetllar per trobar HPO que es puguin gestionar des de l’administració pública, i fomentar el lloguer social.

En execució 50%

7.2.6 Incrementar les bonificacions fiscals per fomentar el lloguer social.

Desenvolupat 100%

7.2.7 Explorar alternatives d’habitatge com cooperatives i altres mètodes col·laboratius

Avançat 70%

7.2.8 Donar suport a la mediació i la resolució de conflictes veïnals. Facilitar la comunicació en la resolució de conflictes.

Desenvolupat 100%

7.2.9 Masoveria urbana. Fomentar la masoveria com a alternativa de l’habitatge, evitant la despoblació del centre històric i d’altres barris. Servei de captació d’habitatges, mediació entre propietari i masover.

En execució 50%

7.2.10 Consolidació de l’Oficina Local d’Habitatge

Desenvolupat 100%

7.2.11 Comunicació, assessoramenti acompanyament a la tramitació dels ajuts en matèria d’habitatge de les Administracions Públiques

Desenvolupat 100%

7.2.12 Oferir alternatives als propietaris d’habitatges buits per fomentar el lloguer social

Desenvolupat 90%

7.2.13 Dur a terme un seguit de conferències en matèria d’habitatge per apropar a les ciutadanes i ciutadans del municipi i conèixer la seva opinió, recollir idees i propulsar propostes

Avançat 60%

7.2.14 Redacció d’un pla local d’habitatge

En execució 50%

7.2.15 Assessorar a les persones propietàries dels habitatges ocupats irregularment

Desenvolupat 100%

7.2.16 Oferir a les famílies de la Mesa d’Emergències un habitatge digne mitjançant un contracte de cessió dentre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la persona propietària

Desenvolupat 90%

7.2.17 Participar activament a la Taula d’Acció Social Municipal

Desenvolupat 100%

7.2.18 Explorar noves bonificacions fiscals per  fomentar el lloguer social

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Durant l’exercici 2021 el Departament d’Habitatge ha reactivat l’Oficina Local d’Habitatge i s’han iniciat nous projectes per encarar les polítiques d’habitatge dels pròxims anys tenint en compte les necessitats de les ciutadanes i ciutadans del municipi.Entre els nous projectes iniciats destaca la creació de la Borsa de Lloguer Assequible Municipal que actualment es troba en la fase final de la seva creació, recuperant la gestió directa del servei. Cal remarcar la línia de subvencions, oberta en l’actualitat, de fins a 10.000 € per a la rehabilitació d’habitatges buits que es posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer Assequible.També es posa en rellevància la finalització de l’estudi d’habitatges buits del municipi del qual s’ha pogut obtenir una radiografia de la realitat de Castelló d’Empúries i Empuriabrava que ha afinat la direcció de les polítiques que s’han de seguir per cobrir les necessitats reals de les persones que viuen al municipi.Respecte a les modificacions de les Ordenances Fiscals s’han incrementat les bonificacions relacionades amb l’habitatge assequible i social bonificant el 95% de l’IBI per aquells habitatges que se cedeixin a qualsevol de les dues borses. També, i amb la finalitat de mobilitzar l’habitatge buit, s’ha incorporat un recàrrec del 50% de l’IBI per a totes aquelles persones propietàries que tinguin més de cinc habitatges buits al municipi.Per explorar diferents règims de tinença d’habitatge s’han dut a terme reunions amb diferents cooperatives.S’ha sol·licitat el Pla de Serveis de la Diputació de Girona per a redactar un Pla Local d’Habitatge participatiu durant l’any 2022.

Per tot això, entre d’altres, el balanç del Departament d’Habitatge del 2021 és positiu i s’espera un 2022 amb l’execució de projectes innovadors i garants dels drets relacionats amb l’habitatge de les castellonines i els castellonins.

7.3 Joventut

7.3.1 Mantenir la qualitat en els dos espais joves, entesos com a centres d’activitats, d’informació, orientació i assessorament dels joves.

Desenvolupat 90%

7.3.2  Promoure la cultura, la multiculturalitat en espais i activitats: espais joves, casals, casalets, Aventura’t, tallers, Parc de Nadal, formació, serveis socioeducatius, suport a entitats d’àmbit cultural, festa urbana. 12 accions mínim. 

Avançat 80%

7.3.3 Fomentar l’associacionisme i la participació. Programa Escolta’m, suport a l’associacionisme, Aventura’t, Intercasals, trobada d’entitats juvenils, campanyes d’interculturalitat, dinamització i promocio d’entitats juvenils, accions comunitàries.

Avançat 80%

7.3.4 Cohesió social i equilibri territorial. Pla educatiu entorn, Casal Cívic d’Empuriabrava, taula d’agents socials, campanya de promoció dels espais joves i de dinamització i de foment dels valors. (s’ha modificat el format, s’ha realitzat versió online a través de les xarxes)

Desenvolupat 90%

7.3.5 Formació i ocupació. Taula de formació i ocupació local. Millorar la comunicació amb l’empresa privada, campanya per millorar l’èxit escolar i combatre l’abandonament, borsa municipal de treball i treball jove, Aula Activa, Programa de garantia juvenil, Servei Orienta’t. 12 accions mínim

Avançat 75%

7.3.6 Salut i qualitat de vida. Taula local de salut, Salut Jove, accions preventives dins els centres educatius de primària i secundària, punts liles, accions Dia Mundial sense l’Alcohol, Sida, Violència de Gènere, Alimentació. 12 accions mínim.

Avançat 80%

Valoració anual:

El Departament de Joventut funciona amb un guió predeterminat, que es dibuixa amb la lectura del Pla Local de Joventut, que precisament durant aquest any 2021 s’ha acabat de confeccionar i es presentarà en breu. El Pla Local de Joventut és un pla d’actuació de les polítiques de joventut que es desenvolupen al municipi. Es dissenya a partir de les conclusions i el buidatge de la diagnosis, de les enquestes a agents socials i joves i de les taules de treball que s’han fet per buscar un consens de les polítiques socials adreçades a joves dels propers anys. A partir de la lectura d’aquestes dades es proposen un seguit d’accions, reptes i objectius.
No volem deixar d’esmentar 3 potes molt importants que complementen la part teòrica del Pla i ajuden a marcar les directrius d’aquestes polítiques: els espais joves del municipi, que actuen com espai de relació i suport, la campanya de dinamització, eina de socialització i cohesió i la participació, amb les entitats juvenils al davant i tots els i les joves que participen d’alguna de les accions engegades.
Però, no cal comentar que l’activitat dels darrers 2 anys s’ha vist considerablement afectada per la pandèmia, és fa difícil el dia a dia amb la mascareta, els confinament i les restriccions… que no deixen que els i les joves es relacionin d’una manera natural. Algunes accions com les formatives, concerts, trobades, sortides, casals, l’Aventura’t i el dia a dia s’han vist distorsionades per el Covid.
Però el Departament de Joventut, juntament amb els i les joves, intenten reinventar-se amb accions que respectin les mesures i si cal en creen de noves per donar sortida a les necessitats detectades i les demandes del col·lectiu jove.
D’aquesta manera, han pres més rellevància, les xarxes socials, les sortides i activitats a l’aire lliure, el suport emocional, la interseccionalitat, la igualtat i la inclusió.
Així doncs començarem el 2022 amb la presentació del nou Pla Local de Joventut i amb moltes ganes de recuperar la dinàmica del Departament de Joventut.

Afectacions COVID-19

  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.2 Casals d’estiu i Aventura’t: adaptar-los a la normativa PROCICAT. Fer-los més accessibles i inclusius. S’ha bonificat el 30% de els quotes, s’ha diversificat l’oferta organitzant 4 casals i establir bonificacions per a casos de vulnerabilitat social.
En previsió 10%
  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.4 Cohesió social i equilibri territorial. Pla educatiu entorn, Casal Cívic d’Empuriabrava, taula d’agents socials, campanya de promoció dels espais joves i de dinamització i de foment dels valors. (s’ha modificat el format, s’ha realitzat versió online a través de les xarxes)
En previsió 10%
  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.5 Formació i ocupació. Taula de formació i ocupació local. Millorar la comunicació amb l’empresa privada, campanya per millorar l’èxit escolar i combatre l’abandonament, borsa municipal de treball i treball jove, Aula Activa, Programa de garantia juvenil, Servei Orienta’t. 12 accions mínim
En execució 35%
  • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.6 Salut i qualitat de vida. Taula local de salut, Salut Jove, accions preventives dins els centres educatius de primària i secundària, punts liles, accions Dia Mundial sense l’Alcohol, Sida, Violència de Gènere, Alimentació. 12 accions mínim.
En execució 35%
  • COVID-19 ATURAT. 7.3.1.Realitzar millores en els dos espais joves. 
En previsió 20%
  • COVID-19 ATURAT. Renovar el Pla local de Joventut 2021-2025:

-Diagnosi: taules sectorials amb els agents implicats segons els àmbits de salut, formació/ocupació, agents socials i associacionisme i lleure i els joves

Avançat 85%

*Informació actualitzada en data 30 de setembre de 2021