4. Desenvolupament i promoció del municipi

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

4.1 Turisme

4.2 Cultura i Patrimoni Històric

4.3 Arxiu Històric

4.4 Promoció Econòmica i Comerç

4.5 Fires i Mercats

4.6 Biblioteca Ramon Bordas i Estragués

4.7 Ecomuseu Farinera

4.8 Terra de Trobadors

4.1 Turisme

4.1.1 Taules de treball segmentades per sector i/o activitat per establir estratègies de promoció

Desenvolupat 100%

4.1.2 Potenciar un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Avançat 60%

4.1.3 Desenvolupar accions per desestacionalitzar el turisme i posar en valor el patrimoni cultural i natural del municipi.

Avançat 90%

4.1.4 Mantenir les oficines de turisme com un referent de la informació local, comarcal i de Catalunya

En execució 80%

4.1.5 Activar un baròmetre del turisme municipal. Recollir dades a través d’estadístiques en xarxa i presencials. També efectuar anàlisis de les enquestes d’apreciació.

En execució 50%

4.1.6 Col·laborar amb l’Agència Catalana de Turisme amb l’any esportiu 2021.

Desenvolupat 100%

4.1.7 Foment del Turisme Esportiu a la destinació

En execució 50%

4.1.8 Col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els seus Clubs d’Identiat (Cultura, Natura i Actiu i Esportiu)

Desenvolupat 100%

4.1.9 Col·laboració amb Empordà Turisme

Desenvolupat 100%

4.1.10 Conveni i Pla d’accions Badia de Roses, una de les més belles del Món.

Desenvolupat 100%

4.1.11 Concurs de marketing i comunicació. Redacció d’un Plec Tècnic per a la reactivació post Covid 2022-2025

Avançat 80%

4.1.12 Posar en valor el patrimoni cultural. Turisme cultural. Participar directament en el programa i accions del Club Cultura i Identitat “Som Cultura” del PTCBGI, així com amb els museus locals i el patrimoni amb visites guiades i la creació de rutes, paquets i productes turístics.

Avançat 90%

4.1.13 Creació d’una campanya de branding de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

Desenvolupat 100%

4.1.14 Campanyes de Promoció Gastronòmica – EmpuriaTAPes del 2 al 12 d’octubre de 2021.

Desenvolupat 99%

4.1.15 Desenvolupament eines TIC al departament de turisme.

En execució 50%

Valoració anual

Tot i la crisi sanitària COVID i les restriccions, paulatinament hem pogut anar reconduint les accions de promoció i servei al visitant.
S’ha continuïtat la dinamització del municipi i el seu territori amb les diferents visites guiades tant culturals com actives.
S’ha iniciat el projecte d’inventari i adequació de la xarxa de carrils bici del municipi.
S’ha recuperat la presencialitat a fires participant a la Fira Expovacaciones de Bilbao tot i anul·lar-se les del primer trimestre.
S’ha realitzat amb èxit les campanyes de branding i marca del territori. Confecció nova campanya de branding (marca) del municipi
S’ha realitzat amb èxit les campanyes de comunicació i publicitat ampliant la presencialitat física en cartells a Girona i Barcelona
S’ha participar al Congrés de Turisme Esportiu organitzat per l’Agència Catalana de Turisme
S’ha continuat amb els projectes de dinamització cultural amb tots els agents i recursos culturals del municipi i Territori – Patronat Costa Brava. El departament de Turisme forma part de la Junta Rectora Cultural.
Desenvolupament de la promoció a través de les Xarxes i manteniment de la pàgina web turística
Preparació Pla de Marketing i Comunicació i d’accions davant de les noves perspectives Covid : Sostenibilitat, Digitalització, nous productes adaptats als nous públics…
S’han realitzat les accions marcades per el conveni de les Badies

22.67%

4.2 Cultura i Patrimoni Històric

4.2.1 Cicle de teatre Empori. Creació de nous públics per al teatre. Programació de sis obres de teatre local  i amateur durant el primer semestre de l’any i quatre més durant el darrer quatrimestre..

Desenvolupat 100%

4.2.2 Fomentar la cultura popular i tradicional. Cicle de sardanes a plaça. Canvi de format a determinar segons les indicacions sanitàries. S’adaptarà a una concepció més pròpia del concert que d’una activitat relacionada amb el ball

Desenvolupat 100%

4.2.3 Fomentar la cultura popular i tradicional. Donar suport econòmic i de programació als diferents actes que organitza l’Ajuntament a diferents entitats municipals com l’Esbart, Els Vailets, la Colla Gegantera, etc.

Desenvolupat 100%

4.2.4 Realització d’unes bases per a la creació d’unes beques culturals per a aquelles propostes (audiovisuals, teatrals, musicals, literàries, etc..) que tinguin un denominador comú: Castelló d’Empúries.

Desenvolupat 100%

4.2.5 Utilitzar la música clàssica i el jazz com a elements vertebradors per a la creació de nous públics, nous visitants i per promoure el patrimoni cultural/comercial de la vila, a més de possibilitar als castellonins enriquir-se culturalment amb la contractació de grans artistes nacionals i internacionals a la nostra població.  l’Ajuntament participa en els festivals Schubertíada, Mediterran Guitar Classic i Nàutic Jazz amb aportació econòmica. 

Desenvolupat 100%

4.2.6 Atraure visitants al municipi mitjançant la pintura i l’escultura. Col·laboració en l’edició de la Ruta de l’Art.

Desenvolupat 100%

4.2.7 Gestionar, desenvolupar, impulsar i promoure projectes i accions d’investigació, de restauració i conservació, de rehabilitació i de recuperació d’elements del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i cultural del municipi:

Desenvolupat 100%

4.2.8 Rehabilitar el convent de Sant Agustí: instal·lació il·luminació, restauració pintures murals, millores de condicionament com a espai cultural.

Desenvolupat 100%

4.2.9 Seguiment i realització del Projecte quadriennal de recerca 2018-2021 “La fundació de la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L’evolució dels edificis culturals (segles VIII-XV)”, amb l’Institut d’Estudis Empordanesos, amb la col·laboració de la Fundació Institut Ramon Muntaner i el suport del  Museu d’Història de Catalunya. 

Desenvolupat 100%

4.2.10 Gestionar i promoure campanyes d’intervenció arqueològica preventiva o incloses en projectes de recerca en jaciments arqueològics del municipi. Excavacions arqueològiques a l’interior de la Basílica de Santa Maria

Desenvolupat 100%

4.2.11 Gestionar el fons arqueològic municipal. Trasllat del fons arqueològic municipal al nou emplaçament del dipòsit arqueològic municipal al Convent de Sant Agustí. Estudi i investigació del fons arqueològic municipal.

Desenvolupat 100%

4.2.12 Desenvolupar accions per promoure el patrimoni històric i cultural del municipi. Realització del servei de visites guiades i de promoció turística del municipi

Desenvolupat 100%

4.2.13 Organitzar activitats, accions, jornades, seminaris, simposis, conferències, exposicions al voltant del patrimoni cultural i històric del municipi. Dia Mundial dels Museus, Jornada Europea de la Cultura Jueva, Jornades Europees del Patrimoni, Jornades d’Estudis sobre la Basílica de Santa Maria. Preparar i redactar les bases de les beques de creació artística, escènica, musical, literària i audiovisual de Castelló d’Empúries.

Desenvolupat 100%

4.2.14 Gestionar i fer el seguiment del conveni de col·laboració amb l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona. Col·laborar i participar en accions i jornades del Campus de Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona. Col·laborar i participar en el “Programa Aljames. El patrimoni jueu de Catalunya” del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Desenvolupat 100%

4.2.15 Gestionar el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, S. XIV (MHMCE). Organitzar i coordinar activitats, accions, jornades i projectes de col·laboració amb els equipaments museístics del municipi )Basílica de Santa Maria, Ecomuseu Farinera i Sinagoga del Puig Mercadal) i del país. Realització de millores en la retolació i senyalització visual del museu. Redactar i aprovar el protcol sanitari del Museu per prevenir la Covid-19. Incloure el Museu en el Cens d’espais de cultura responsablesdel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Documentar fotogràficament el resultat de la restauració-conservació de les bigues de fusta originals de la Cúria en col·laboració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Gestionar les donacions i cessions de béns mobles històrics o arqueològics al Museu.

Desenvolupat 100%

4.2.16 Col·laborar amb el Pla educatiu d’entorn (PEE) i amb els centres educatius per a la promoció del coneixement i la sensibilització vers el patrimoni cultural i històric. Realitzar activitats i tallers educatius amb els centres escolars del municipi: cursos 2020/2021 (confirmats) i 2021/2022 (en elaboració).

Desenvolupat 100%

4.2.17 Direcció i gestió del Centre d’Estudis Trobadorescos i coorganització del Festival Terra de Trobadors. Cicle de Conferències “Miquel Pujol Canelles” i revista Mot so razo. Sol·licitud de subvencions del Festival Terra de Trobadors. Redacció i tramitació expedient de sol·licitud d’inclusió del Festival Terra de Trobadors al Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya. Col·laboració en l’organització i difusió de la cultrua dels trobadors.

Desenvolupat 100%

4.2.18 Beca Jeroni Pujades de recerca històrica. Selecció del treball guanyador i concessió de la V Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica.

Desenvolupat 100%

4.2.19 Projecte Carles Fages de Climent i patrimoni literari. Conveni de patrocini de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona: taula rodona sobre Carles Fages de Climent, visites guiades als itineraris Fages de Climent, jornades acadèmiques, Fòrum de Patrimoni Literari, i altres activitats al llarg de l’any.

Desenvolupat 100%

4.2.20 Canalitzar la programació musical de l’estiu mitjançant un programa comú. Edició del festival Música Estiu. el MusicEstiu recull les actuacions musicals que organitzen els bars i l’Ajuntament també hi col·labora amb l’organització de 10 concerts.

Desenvolupat 100%

4.2.21 Dotar d’un espai físic i/o reubicar a aquelles entitats que ho sol·licitin, sigui magatzem o despatx, per dipositar-hi el material que creguin oportú..

Desenvolupat 90%

Valoració anual:

Cultura

Amb l’experiència d’un any convivint amb el COVID, aquest 2021, l’hem plantejat tenint en compte les mesures que dictaminava el PROCICAT que, finalment, han quedat fixades pràcticament fins a final d’any. Així doncs, activitats com la Schuberíada, Nàutic Jazz o el Cicle de Teatre Empori s’han pogut desenvolupar tal i com estava previst des d’un bon principi. Pel que fa al Cicle de Sardanes a Plaça s’ha pogut desenvolupar però malauradament, en un altre format del que és habitual: tothom assegut i en format concert.
Des del Departament estem molt contents, entre d’altres, per la creació d’”Istiu”, un festival que ha nascut al 2021 per quedar-se: un projecte transversal creat des de l’Ajuntament per a fidelitzar un públic amant de la cultura; la creació d’una programació àmplia (una dotzena de concerts) durant la primera setmana de juliol. La valoració que se’n fa és molt positiva amb la satisfacció d’haver omplert la majoria de concerts.

Patrimoni Històric

L’any 2021 ha suposat en gran part un retorn a la dinàmica habitual de treball pel Departament de Patrimoni Històric i pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, tot i que seguint en tot moment i al llarg de l’any les directrius marcades per les autoritats corresponents, especialment pel PROCICAT, i per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries pel què fa a la situació sanitària general i en concret per als equipaments culturals i museístics i per a l’organització i realització d’activitats culturals, jornades, visites guiades, activitats educatives, etc. Per tant, el departament ha dut a terme la major part de les activitats i projectes previstos durant l’any: la gestió integral del patrimoni històric i arqueològic municipal; les accions incloses dins el Projecte quadriennal de recerca arqueològica 2018-2021 amb l’Institut d’Estudis Empordanesos, una nova excavació arqueològica a l’interior de la Basílica de Santa Maria i uns sondatges geològics al municipi, com a continuació de les anteriors excavacions al costat nord (2017-2019) i al costat sud (2020) del temple; la realització de nova senyalització patrimonial; el trasllat del magatzem arqueològic municipal del soterrani de l’edifici de l’Ajuntament a l’edifici de l’antic Convent de Sant Agustí; i la continuació de la rehabilitació i condicionament de l’antic convent de Sant Agustí com a espai cultural amb l’adquisició i l’inici dels tràmits i treballs per a la instal·lació de la nova il·luminació interior, amb el suport econòmic novament del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, com a accions destacades.

Pel què fa al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, s’ha pogut obrir el museu al públic amb normalitat i amb diferents horaris d’obertura al llarg de l’any, adaptant els horaris a l’època de l’any i a la temporada turística d’estiu, especialment durant els mesos de juliol i agost, en què el museu ha obert cada dia amb horari intensiu de 10 h a 20 h i s’ha registrat un augment de visitants del 16,42% respecte a la temporada d’estiu de l’any 2019, i amb un total de 2.609 visites i usuaris durant els mesos de juny, juliol i agost de 2021. Aquest any s’ha realitzat i col·locat un nou rètol metàl·lic vertical del Museu a la façana de la Cúria, per tal de donar més visibilitat a l’equipament i seguint els rètols ja realitzats a la Farinera i la Biblioteca municipal. També s’han realitzat enguany uns domassos ornamentals de tela molt vistosos per ser col·locats a la façana del Museu en jornades culturals, de patrimoni i en ocasions especials al llarg de l’any, com ara el Festival Terra de Trobadors. I també s’ha adquirit una cartellera mòbil per col·locar a l’exterior i s’han millorat algunes senyalitzacions i indicacions viàries del Museu; amb aquests nous elements ornamentals s’ha guanyat notablement en visibilitat pels visitants.

Aquest any el Museu ha rebut per part de les restauradores Laia Roca i Idoia Tantull la memòria de la intervenció de restauració-conservació de les dues bigues originals de fusta, les restes de dues mènsules i d’un conjunt d’elements policromats de l’antic enteixinat de fusta original de la planta baixa de la Cúria, realitzada a final de l’any 2020 amb la col·laboració tècnica i el suport econòmic del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Enguany s’han rebut també les actes publicades de les jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans que es van celebrar a Castelló d’Empúries els dies 13 i 14 d’abril de 2018 amb motiu de l’Any Carles Fages de Climent, i que s’han coeditat entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’IEC.

Pel què fa al seguiment de les condicions sanitàries, s’han seguit durant tot l’any les mesures sanitàries establertes: la limitació d’aforament, l’ús de mascareta, la separació mínima entre persones, l’ús de gel hidroalcohòlic, col·locació de mampara protectora de metacrilat al taulell de recepció, senyalitzacions al terra, desactivació d’objectes i mobiliari interactiu i desinfecció constant de zones, espais, mobiliari i objectes d’ús més freqüent; també s’ha augmentat la neteja del museu, especialment d’aquells espais més sensibles o d’ús més freqüent per part dels visitants, usuaris i personal del museu. En aquest sentit, el museu ha estat inclòs en el Cens d’Espais de Cultura Responsables de Catalunya i s’ha senyalitzat de forma corresponent amb els elements informatius respectius a l’entrada del Museu, i també s’ha redactat i aprovat i aplicat el Protocol de mesures per a la prevenció de la COVID-19 del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV.

Durant l’any s’han realitzat també, en la mesura del possible i seguint les mesures sanitàries, diverses jornades, activitats culturals, concerts musicals, exposicions i visites guiades per posar en valor el patrimoni cultural, històric i arqueològic del municipi, com han estat el Dia Internacional dels Museus, la Jornada Europea de la Cultura Jueva, les Jornades Europees de Patrimoni, la Ruta de l’Art i la Gimcana Medieval, així com s’ha continuat la línia de col·laboració acadèmica i institucional amb la Universitat de Girona, l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent, el Museu d’Història de Catalunya, entre altres. I enguany s’ha concedit la V Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que ha estat pel treball Les desamortitzacions a Castelló d’Empúries al segle XIX. El paisatge i el paper estratègic de Castelló d’Empúries i l’àrea d’influència, abans i després de les desamortitzacions, de la Dra. Montserrat Moli Frigola. Durant aquest any destaca l’organització i l’acolliment del projecte “Despertant instruments adormits” del musicòleg Antoni Madueño al Convent de Sant Agustí de Castelló d’Empúries, un important projecte cultural internacional, en el marc del Programa Europa Creativa subvencionat per la Unió Europea, al voltant de la música medieval i amb tres accions culturals concretes i sense cap cost per al Museu: una exposició sobre instruments musicals, un taller didàctic de luthier i un concert de música medieval amb polifonies primitives.

Enguany s’ha organitzat una edició especial del Festival Terra de Trobadors adaptada a la situació sanitària, i des del Centre d’Estudis Trobadorescos s’ha organitzat novament el Cicle de Conferències “Miquel Pujol Canelles” i s’ha coeditat i presentat un nou número de la revista Mot so razo, en concret el número 19 (any 2020) i en format digital, en col·laboració amb la Universitat de Girona, així com la presentació al festival de la novel·la Palau del vent de Pere Llovet Planas. També enguany s’han sol·licitat i obtingut diverses subvencions econòmiques a la Diputació de Girona i a l’OSIC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l’organització i celebració del Festival Terra de Trobadors, i també s’ha seguit amb els tràmits i la redacció de l’expedient per a la inclusió del Festival Terra de Trobadors al Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir la categoria de “Festa d’interès nacional” per al Terra de Trobadors. També s’ha començat a redactar les bases dels Premis d’Art i Cultura, que des dels Departaments de Cultura i Patrimoni Històric es pretén organitzar i convocar de cares a l’any 2022 i següents, amb l’objectiu de promocionar i premiar aquelles iniciatives culturals, artístiques, literàries, musicals, escèniques i audiovisuals del municipi.

Durant tot l’any i al llarg del curs escolar s’han realitzat visites escolars i activitats educatives adreçades als diferents nivells educatius (inicial, mitjà i secundari), seguint la col·laboració habitual amb els centres escolars i educatius especialment del municipi i també de la comarca. En aquest sentit, s’ha repetit la col·laboració satisfactòria amb l’Institut d’Educació Secundària de Castelló d’Empúries, i durant la primavera de 2021 s’ha dut a terme un taller didàctic de dibuix i plàstica adreçat a tots els alumnes de 1r i 3r d’ESO de l’INS Castelló d’Empúries, complementat amb la visita guiada a l’antic Convent de Sant Agustí. Al llarg de l’any i abans de tancar el 2021, el Museu ha rebut un total aproximat d’uns 7.500 visitants i usuaris, una xifra que suposa un augment considerable respecte als anys anteriors pre-pandèmia i també de recuperació de número de visitants del museu.

El Museu ha estat escollit enguany per la Universitat de Girona per a la realització d’una prova pilot de l’app Motiv-ARCHE grup de recerca de “Comunicacions i Sistemes Distribuïts (BCDS)”, en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Campus de Patrimoni Natural i Cultural i del Campus de Turisme de la Universitat de Girona, que està en fase de desenvolupament i que finalitzarà durant l’any 2022. L’objectiu d’aquesta aplicació és facilitar als gestors patrimonials la creació de continguts i de recursos educatius, així com també esdevenir una eina de comunicació i interacció amb els mateixos usuaris, a través de la co-creació de continguts. També s’ha col·laborat en la preparació i elaboració prèvia de l’Escappe Castelló d’Empúries a càrrec de l’empresa Customazed, en concret en la part d’assessorament històric i patrimonial dels continguts de l’Escappe, que es finalitzarà i estarà enllestida durant l’any 2022.


Cartes de Servei. Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei.

Retorn de la Ciutadania. La situació generada per la pandèmia sanitària ha suposat per al museu una concentració d’esforços en dues línies: continuar oferint servei a la ciutadania i als usuaris a través de mitjans digitals i donar suport als usuaris i visitants; i redactar i implementar el protocol d’actuació sanitària del museu per tal de fer de la cultura una activitat segura. S’ha potenciat els recursos digitals i les xarxes socials del museu per tal d’aconseguir la participació ciutadana a través d’activitats digitals; i enguany el Museu ha obert un compte propi d’Instagram per tal de fer millor i major difusió de l’equipament i de les seves activitats a les xarxes socials, mentre que el facebook del Museu ha arribat als 2.366 seguidors. A partir de la redacció i aprovació del protocol de mesures sanitàries del Museu, es va implementar el protocol sanitari per fer del museu un lloc segur i un equipament cultural i museístic de qualitat i de referència per conèixer la història i el patrimoni cultural local.

61.8%

4.3 Arxiu històric i municipal

4.3.1 Promocionar i donar a conèixer els fons i les col·leccions documentals que conté l’arxiu municipal, bé siguin fotogràfics, hemerogràfics, biblioteques patrimonials, cartogràfics o documentals, a través de:

4.3.1.1 Organitzar visites guiades als alumnes de primer de batxillerat dels instituts del municipi per tal d’assessorar en la realització dels treballs de recerca. Anualment, se’n realitza una.

Desenvolupat 100%

4.3.1.2 Introduir a la pagina web de l’ajuntament els inventaris dels fons i col·leccions documentals que s’ingressen de nou a l’arxiu.

Desenvolupat 100%

4.3.1.3 Introduir les imatges digitals del fons del batlle de Castelló d’Empúries (segles XVII-XIX) al cercador Arxius en Línia, un recurs on line del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol usuari la recerca i la lectura

Avançat 75%

4.3.1.4 Continuar treballant en la catalogació de la documentació digitalitzada del fons medieval del comtat d’Empúries, procedent de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.

Desenvolupat 100%

4.3.1.5. Digitalitzar les publicacions periòdiques locals i introduir-les al repositori Arxius en línia

Desenvolupat 100%

4.3.1.6. Organitzar, descriure i difondre les donacions de fons i col·leccions particulars.

Avançat 75%

4.3.2 Implantar una plataforma al núvol de gestió documental que permetrà a qualsevol usuari, des de casa,  cercar documents, fotografies, material gràfic i premsa local.

En previsió 10%

4.3.3 Coordinar l’aplicació del Quadre de Classificació Corporatiu proposat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al qual l’ajuntament s’hi adherí.

Desenvolupat 100%

4.3.4 Digitalitzar arxius de so del fons de la Radio Castelló. Emissora municipal.

En previsió 10%

4.3.5 Ampliar l’arxiu i disposar una sala de consulta àmplia per poder encabir més de tres usuaris simultàniament.

En previsió 10%

4.3.6 Coordinar activitats pel dia Internacional dels Arxius el 9 de juny

Desenvolupat 100%

4.3.7 Coordinar les accions culturals i festives que es duen a terme durant la Jornada Europea de la Cultura Jueva.

Desenvolupat 100%

4.3.8. Avaluació, tria i eliminació de diverses unitats d’instal·lació de les sèries manaments de pagament i manaments d’ingrés

Avançat 75%

4.3.9. Coordinar, gestionar i instal·lar les transferències de documentació administrativa que ingressen dels diferents departament de l’ajuntament

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La pandèmia de la Covid 19 ha continuat obligant a adoptar mesures per garantir la seguretat dels usuaris i del personal de l’arxiu. La normativa aplicada ha seguit les recomanacions de la Generalitat de Catalunya i del propi Ajuntament de Castelló d’Empúries. L’aforament a la sala de consulta s’ha reduït a un usuari amb cita prèvia, en part degut a l’espai que tenim que consisteix en una sala de dimensions petites. Les tasques de catalogació dels fons, per part del personal de l’arxiu, i la introducció de continguts al cercador arxius en línia i a la pagina web de l’ajuntament no s’ha aturat mai. Malgrat tot, se segueix la tendència ascendent de peticions de consulta i visites in situ a l’arxiu.
Cartes de Servei. Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei
Retorn de la Ciutadania. Malgrat les restriccions de la COVID 19, l’arxiu ha rebut consultes presencials i ha incrementat el percentatge de peticions en línia, un fet que ve marcat per la major visibilitat que té l’arxiu, especialment a través del portal arxius en línia, on actualment s’hi poden consultar més de 7000 documents històrics i descarregar-ne 796, també es efectiva la visualització a través de les xarxes socials, facebook i instagram, aquesta darrer compte obert recentment.

0%

4.4 Promoció Econòmica i Comerç

4.4.1 Eina de gestió i planificació de la promoció Econòmica i Turística municipal. Desenvolupar l’APETCE

Avançat 50%

4.4.2 Dinamitzar l’activitat comercial i fomentar el comerç local al centre històric. 

Avançat 70%

4.4.3 Campanya de Pormoció Comercial – # Mou-te al Ritme del Comerç local #Mou-te i Guanya #Quina Moguda de comerç # Aquest Nadal mou el comerç local

Desenvolupat 100%

4.4.4 Donar suport a l’associació de comerciants i empresaris. Atorgar-los subvenció directa.

Desenvolupat 100%

4.4.5 Donar suport a l’associació de comerciants i empresaris. Reunions periòdiques amb l’associació.

Desenvolupat 100%

4.4.6 Incentivar l’activitat comercial al municipi. Subvencions als establiments comercials per a obertura de nova activitat o per a la millora/reforma de l’establiment.

Avançat 70%

4.4.7 Promoure l’activitat econòmica i comercial. Organització d’esdeveniments de promoció econòmica i comercial amb campanyes específiques com l’EmpuriaTapes i la Fira de Nadal

Desenvolupat 100%

4.4.8 Millorar la capacitació de les empreses i comerços. Oferta formativa comercial i empresarial.

Desenvolupat 100%

4.4.9 Desenvolupar i promoure projectes de desenvolupament local, millora de la competitivitat de les empreses i foment de l’ocupació. Participació en projectes supramunicipalsde desenvolupament local. Pla de reactivació Comarcal.

Desenvolupat 100%

4.4.10 Conèixer la realitat econòmica del municipi: Prospecció empresarial per actualitzar la base de dades d’empreses

En execució 50%

4.4.11 Promoure la comunicació amb els agents econòmics del municipi a través de la newsletter

Desenvolupat 100%

4.4.12 Incentivar l’activitat comercial al municipi. Projecte de plataforma de venda online. Market Place.

Desenvolupat 99%

4.4.13 Millora de la senyalització turística i comercial del municipi.

Avançat 70%

4.4.14 Dinamització dels mercats setmanals. Promoció de la compra al mercat de manera sostenible i responsable. Campanya Bossa Reutilitzable.

Avançat 80%

4.4.15 Estudi diagnosi Pla de Reactivació Transició Energètica.

Avançat 80%

4.4.16 Adhesió xarxa de municipis per l’economia social i solidària.

Desenvolupat 100%

4.4.17 Participació en accions del Pla estratègic comarcal pel desenvolupament econòmic local de l’Alt Empordà (2020-2025).

Avançat 90%

4.4.18 Obtenció concessió de subvenció del SOC per a la contractació d’ un AODL ( Agent d’ ocupació de Desenvolupament Local ) per portar a terme el Pla de Treball “ Dinamització comercial i empresarial de Castelló d’ Empúries i Empuriabrava”

Desenvolupat 100%

4.4.19 Projecte escultòric artístic entrada al centre històric

Iniciat 25%

Valoració anual:

S’ha finalitzat el treball en clau comarca sobre el Projecte AODL Comarcal en Comerç.

S’han promocionat i realitzat amb èxit les diverses formacions telemàtiques al teixit empresarial
S’han realitzat amb èxit les campanyes comercials
• Mou Castelló i Empuriabrava
• Mou-te al ritme del comerç local
• Mou-te i guanya
• Quina Moguda de comerç
• Aquest Nadal Mou el Comerç local

Es manté la col·laboració amb el teixit associatiu comercial i empresarial al municipi

S’ha encarregat la redacció d’un pla estratègic de transició energètica

S’ha realitzat amb èxit la Ruta de Tapes – EmpuriaTApes

S’ha contribuït a la decoració de Nadal ens zones comercial

Una any més S’han realitzat els ajuts per reforma i obertura als establiments comercials

S’ha concedit la subvenció a l’associació de comerciants de Castelló d’Empúries i Empuriabrava

S’ha aconseguit una subvenció per a la contractació d’un AODL – Agent d’ocupació local per a la desenvolupar el Pla de Treball de dinamització econòmica i comercial de Castelló i Empuriabrava

0%

4.5 Fires i Mercats

4.5.1 Mantenir l’espai dels mercats en bon estat de neteja i conservació.

Desenvolupat 90%

4.5.2 Promoció de la compra al mercat de manera sostenible i responsable. Campanya Bossa Reutilitzable

Avançat 75%

4.5.3 Tramitar amb diligència els expedients administratius referents a renovació de parades o noves peticions. (terminis modificats) 

Iniciat 100%

4.5.4 Mantenir un contacte fluid amb les associacions de marxants.

Avançat 95%

4.5.5 Reemprendre els mercats setmanals amb les degudes mesures d’higiene, seguretat i distància entre les parades.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Aquest any el mercat també s’ha vist afectat per la crisi sanitària provocada pel COVID-19. En tot moment s’ ha hagut d’ajustar a les mesures aprovades pel PRODICAT.

4.6 Biblioteca municipal Ramon Bordas i Estragués

4.6.1 Aconseguir que la biblioteca de Castelló d’Empúries sigui una biblioteca inclusiva. Adaptar l’espai en un 75% segons l’Estudi d’accessibilitat universal de la biblioteca de Castelló d’Empúries en els apartats d’obres, mobiliari i senyalització.

Desenvolupat 100%

4.6.2 Fomentar els hàbits de lectura en els perfils d’adults, joves i infants.

4.6.2.1 Realitzar un mínim de 12 guies mensuals de novetats infantils, adults i d’audiovisuals.

Desenvolupat 100%

4.6.2.2 Programar un mínim de 12 activitats de foment de la lectura dirigides al públic familiar.

Desenvolupat 100%

4.6.2.3 Programar un mínim de 10 activitats de foment de la lectura dirigides al públic adult.

Desenvolupat 100%

4.6.2.4 Programar un mínim de 2 activitats de dinamització de la biblioteca dirigides als joves.

Avançat 50%

4.6.3 Enfortir les relacions amb la comunitat. Donar suport a campanyes, esdeveniments locals i iniciatives dels castellonins: mínim 3 accions.

Desenvolupat 100%

4.6.4 Col·laborar activament amb els centres educatius del municipi

4.6.4.1 Aconseguir que tots els centres educatius realitzin visites escolars a la biblioteca.

Desenvolupat 100%

4.6.4.2 Realitzar un mínim de 2 activitats de foment de la lectura de forma conjunta amb els centres escolars.

Desenvolupat 100%

4.6.4.3 Oferir suport a les biblioteques escolars dels centres. Mínim 3 assessoraments anuals

Desenvolupat 100%

4.6.5 Mantenir el Pla de Comunicació i Promoció de la bilbioteca

4.6.5.1 Generar mínim una notícia cada 30 dies. 

Desenvolupat 100%

4.6.5.2 Realitzar com a mínim dos publicacions a les nostres xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter…) cada setmana

Desenvolupat 100%

4.6.5.3 Mantenir actualitzada la web de la biblioteca

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Aquest any la Biblioteca també s’ha vist afectada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19. En tot moment ens hem hagut d’ajustar a les directrius que s’han anat modificant en el Pla sectorial de biblioteques per a la represa, aprovat el PRODICAT.
Destacar, però que la biblioteca enguany ha pogut romandrà oberta tot l’any, oferint de forma permanent el servei de préstec i l’accés a la biblioteca amb aforaments limitats.
En l’àmbit d’afectacions Còvid, hem vist una disminució de públic en les activitats presencials organitzades per la biblioteca. Així i tot, hem complert en gran mesura amb els objectius i projectes que ens havíem proposat.

21.6%

4.7 Ecomuseu Farinera

4.7.1. Projecte educatiu del museu.  Revisió durant el 2020

Desenvolupat 100%

4.7.2 Pla estratègic del museu (plurianual)
          Fase 1, 2020: Diagnosi 
          Fase 2, 2021: Redacció del pla

Desenvolupat 100%

4.7.3 Millores de l’exposició permanent del museu.

Desenvolupat 100%

Remodelació espai Moliner
Millores a la zona del Pa

4.7.4 Recerca sobre la Indústria Farinera a Catalunya (futura exposició plurianual).
           Establir el guió de treball i recerca (2020)
           Recerca i guió expositiu (2021)
           Exposició (25 anys de la creació de l’ens) 2022

En execució 30%

4.7.5 Millores en accessibilitat.  Aplicar les mesures correctores en accessibilitat recollides en l’auditoria de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines (XMCGi).

Avançat 50%

4.7.6 Millores en la conservació preventiva. Millorar la conservació de la documentació de la fàbrica i reordenar el magatzem de reserva.

Desenvolupat 100%

4.7.7 Revisió i actualització del Pla d’Autoprotecció del museu.

Desenvolupat 100%

4.7.8 Millorar els continguts digitals de l’Ecomuseu Farinera en clau educativa i social. També redactar i implementar una activitat pedagògica virtual.

Desenvolupat 100%

4.7.9 Exposició VIVINT el 2020 vinculada a la crisi de la Covid-19

Desenvolupada 100%

4.7.10 Pla de Contingència del Museu. S’ha redactar el pla i s’han aplicat les mesures preventives d’acord amb el Pla sectorial.

Desenvolupada 100%

4.7.11 Realitzar els treballs de conservació, neteja i manteniment del rec del molí en base al conveni signat amb el Consorci de la Costa Brava

Desenvolupat 100%

4.7.12 Activitat educativa energies renovables (3 museus ST mNACTEC)

En previsió 20%

4.7.13 Taules de programació amb els agents del territori (relat, social)

En previsió 0%

4.7.14 Creació de nous continguts: Itinerari rec del Molí

Avançat 80%

4.7.15 Redacció del Pla de públics del museu

Desenvolupat 90%

4.7.16 Millorar la conservació de la documentació de la fàbrica

Desenvolupat 100%

4.7.17 Nous continguts digitals

En previsió 15%

Valoració anual:

2021 ha estat un any important per al museu a nivell de planificació estratègica. No només s’ha finalitzat amb la redacció del Pla estratègic del Museu (aprovat en Junta Rectora del 27 de setembre) sinó que també s’ha estat treballant en el Pla de desenvolupament de públics per als propera quatre anys, que quedarà enllestit a finals de desembre. S’han efectuat també millores en accessibilitat, amb la nova web del museu i a inicis de 2022 començarem amb les millores en accessibilitat arquitectònica. D’altra banda, hem incorporat un nou contingut al museu que el vincula amb el seu entorn a través del rec del Molí i que a l’inici de 2022 es materialitzarà en una app de descoberta d’aquest entorn i un joc de taula. D’altra banda, es segueixen les tasques anuals de conservació preventiva per tal de garantir la conservació de la col·lecció en òptimes condicions.
Cartes de Servei. Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei

Retorn de la Ciutadania. El museu treballa per millorar la seva proposta de valor per tal que la ciutadania percebi el valor que el museu pot aportar al desenvolupament personal i comunitari. D’altra banda, una vegada aprovat el Pla estratègic del museu es duran a terme les Taules de treball agents del municipi i de la comarca per tal d’incorporar la seva visió a les futures línies de treball del museu.

80.5%

4.8 Terra de Trobadors

4.8.1 .Tenir un rigor historiològic per contextualitzar l’època a què es dedica cada edició.  Edició d’una memòria de les conferències realitzades durant el Terra de Trobadors (cicle “Miquel Pujol i Canelles”). 

En previsió 2%

4.8.2 Implicar les entitats municipals a confeccionar el programa d’actes del festival. Convocatòria de diferents reunions de la coordinadora d’entitats.

Desenvolupat 100%

4.8.3 Proposar un format de Terra de Trobadors adaptat a les mesures sanitàries, valorar-lo amb la coordinadora i si s’aprova, dissenyar-lo conjuntament amb la direcció artística del festival.

Desenvolupat 100%

4.8.4. Divulgar la música antiga culta. Reformular el format i la programació del cicle So de lonh.

Desenvolupat 100%

4.8.5 Aconseguir, mitjançant campanyes de publicitat i bones experiències d’antics visitants, superar la xifra de l’edició anterior. 

Desenvolupat 100%

4.8.6 Dinamitzar el comerç local. Diversificar les actuacions durant el Terra de Trobadors dins el centre històric per a la mobilització obligada del visitant. 

Desenvolupat 100%

4.8.7 Deixar constància física de cada edició del Terra de Trobadors. Encàrrec (per venda posterior) d’unes gerres commemoratives exclusives de cada edició.

En previsió 2%

Valoració anual:

Una de les activitats multitudinàries és el Terra de Trobadors; després d’haver anul·lat l’edició del 2020 es va decidir realitzar l’edició del 2021 en un format adaptat a la normativa. Així doncs, es va haver de dissenyar el format fent una proposta on tot el públic estava assegut, sense mercat, ni sopar, ni tavernes i tampoc, malauradament, sense espectacles al carrer. No obstant això, la valoració que se’n fa, és molt positiva.

0%

*Informació actualitzada en data 30 de setembre de 2021