5. Serveis Interns

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

5.1 Eines TIC

5.2 Comunicació i Disseny

5.3 Oficina Municipal d’Atenció al CiutadàOMAC

5.4 Recursos Humans

5.1 Eines TIC

5.1.1 Licitar el projecte de càmeres de videovigilància a tot el municipi, centrat sobretot en el control de vehicles i d’equipaments municipals.

Avançat 90%

5.1.2 Millorar i rendibilitzar el funcionament intern de l’Ajuntament (substitució de la centraleta de telèfons, gestió unificada de les connexions i licitació de multifuncions).

Avançat 90%

5.1.3 Cobrir noves zones i places del centre històric amb Wifi lliure a partir de la subvenció europea atorgada Wifi4EU.

Avançat 90%

5.1.4 Promoure l’arribada de noves empreses operadores de fibra òptica al municipi a partir del conveni de col·laboració amb la fundació Xarxa de Telecomunicació de Comuns i el projecte Guifi.net

Desenvolupat 100%

5.1.5 Licitar unanova centraleta de telèfons integrada de totes les seus de l’Ajuntament

Desenvolupat 100%

5.1.6 Fer possible el pagament online de taxes i inscripcions amb targeta de crèdit

Avançat 50%

Valoració anual:

Una de les coses que cal destacar d’aquest 2021 és el desplegament generalitzat de fibra òptica al municipi. Fins ara teníem només una companyia que havia distribuït fibra en alguna zona, i gràcies al conveni de l’Ajuntament amb la Fundació Guifinet, s’ha desplegat la fibra a pràcticament tot Empuriabrava, Castelló Nou i gran part del nucli històric; la qual cosa ha contribuït a l’arribada de més d’una operadora i la possibilitat d’escollir als castellonins i castellonines.
Per altra banda, s’han dut a terme licitacions importants com la del WiFi4EU que permetrà posar wifi gratuït a places i equipaments del municipi aquesta pròxima primavera, i d’altres de necessàries pel funcionament intern de l’Ajuntament, com la de multifuncions, llicències, una centraleta de telèfons nova, etc.

0%

5.2 Comunicació i disseny

 5.2.1 Manteniment pàgina web

Desenvolupat 100%

5.2.2 Renovar i redissenyar el Setac (enviament de notícies).

Avançat 75%

5.2.3 Posar en funcionament l’app de l’Ajuntament.

Avançat 75%

5.2.4 Continuar les campanyes que promocionen els esdeveniments més importants del municipi (anuncis, cartells, notícies, vídeos, bàners, etc.)

Desenvolupat 100%

5.2.5 Continuar generant notícies i mantenir la bona sintonia amb els mitjans de comunicació comarcals i nacionals.

Desenvolupat 100%

5.2.6 Portar de forma activa les xarxes socials (facebook, twitter, instagram).

Desenvolupat 100%

5.2.7 Donar suport mitjançant campanyes publicitàries a les entitats del municipi.

Desenvolupat 100%

5.2.8 Crear una plataforma digital pròpia.

Iniciat 30%

5.2.9 Licitar la impressió de tot el material gràfic, informatiu, turístic i de lones publicitàries.

Avançat 80%

5.2.10 Continuar les campanyes que es promocionen els esdeveniments més importants del municipi (anuncis, cartells, notícies, vídeos, bàners etc…).

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Des del departament de Comunicació i Disseny, aquest 2021, hem continuat mantenint una gran activitat molt marcada per la pandèmia. Així com ja es va fer el 2020, s’ha prioritzat en tot moment la necessitat de la població de mantenir-se informada fent arribar dia a dia, totes les notícies referents a la pandèmia, que han estat les més demandades pels ciutadans i ciutadanes del municipi com són les mesures sanitàries que s’han anat imposant i retirant, així com la campanya de vacunació. Aquest tipus d’informació ha estat una prioritat però paral·lelament s’ha treballat per fer arribar a la ciutadania tot allò que hem considerat d’interès relacionat amb tots els àmbits i àrees de l’Ajuntament. El contacte permanent amb els diferents tècnics de l’Ajuntament ens ajuden a comunicar i divulgar la feina que es fa des dels departaments del Consistori.

La constant actualització de la informació relacionada amb el nostre municipi s’ha fet arribar a través dels mitjans de comunicació dels que disposa l’Ajuntament, la majoria digitals, com són el setac (Newsletter) i els diferents perfils de les Xarxes Socials (FB, IG i TW). Aquestes plataformes ens permeten potenciar l’escolta activa i conèixer de primera mà quins són els interessos i les necessitats de la població i treballar per satisfer aquestes demandes. Tot i els esforços que dediquem als mitjans digitals, no hem oblidat en cap moment la comunicació offline mantenint al dia les cartelleres municipals, gestionant els mupis i la publicitat en premsa digital i en paper, quan ha estat necessari.

0%

5.3 Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC)

5.3.1 Potenciar el servei per l’obtenció del certificat digital

Desenvolupat 100%

5.3.2 Oferir assessorament per a l’administració electrònica per telèfonl.

Desenvolupat 100%

5.3.3 Canviar la ubicació de les oficines d’Empuriabrava.

Iniciat 25%

5.3.4 Avançar en l’administració electrònica i potenciar els tràmits telemàtics.

Avançat 80%

5.3.5 Implantar la reserva d’hores per ser atès amb cita prèvia, a partir d’una plataforma web.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà en aquest any 2021, ha pogut consolidar la implantació del servei de cita prèvia, un dels principals projectes destinat a millorar la qualitat de l’atenció presencial a les seves oficines. En aquest cas, aquest any s’ha donat la possibilitat de demanar cita a través del portal web, la qual cosa facilita al ciutadà la gestió. En el mateix sentit, s’ha instal·lat un sistema de gestió interna basat en terminals interactius on el ciutadà pot validar la seva cita o sol·licitar un torn presencial en cas d’urgència. També hem instal·lat pantalles on el ciutadà pot visualitzar el seu torn i la taula on se l’atendrà.

Per altra banda, l’OMAC de Castelló d’Empúries i d’Empuriabrava, en el compromís d’avançar cap a l’administració electrònica, ha contractat el servei OAC 360. Aquest servei proporciona assessorament tant telefònicament, com a través de correu electrònic als ciutadans, als quals acompanyen en la tramitació electrònica si tenen dificultats o desconeixen com utilitzar les eines que els permeten la interacció amb l’administració de forma telemàtica.

5.4 Recursos Humans

5.4.1 Aprovar per Ple el nou organigrama.

Desenvolupat 100%

5.4.2 Aprovar per Ple de la relació de llocs de treball.

Desenvolupat 95%

5.4.3 Dur a terme els processos selectius per tal de cobrir vacants, jubilacions i per estabilitzar la plantilla actual.

Avançat 75%

5.4.4 Crear un cos d’inspectors.

Avançat 50%

5.4.5 Processos d’estabilització i consolidació del personal temporal.

Iniciat 25%

5.4.6 Vetllar pel compliment del protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral (assetjament psicològic o moral, sexual, per raó de sexe i discriminatori per altres motius).

Desenvolupat 100%

5.4.7 Revisions mèdiques i salut de les i dels treballadors.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Un dels aspectes més rellevants d’aquest 2021 és el gran avanç que s’ha fet amb la Valoració de Llocs de Treball. S’ha treballat intensament amb els representants sindicals, i les postures estan molt pròximes a un acord. D’aquesta manera, a principis del 2022, es podrà aprovar per Ple la Relació de Llocs de Treball, l’eina més important d’organització i gestió de personal de qualsevol Administració.
A més, aquest 2021 s’ha aprovat per Ple el nou organigrama de llocs de treball, que reflecteix com creiem que hauria d’estar organitzat l’Ajuntament els pròxims anys.
I, per altra banda, s’ha elaborat l’Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària que permetrà fer les estabilitzacions de molts llocs de treball de la plantilla entre el 2022 i el 2024.

0%

*Informació actualitzada en data 30 de setembre de 2021