<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

6.1 Esports

6.1.1 Fomentar l’esport de lleure i saludable.

En previsió 10%

6.1.1.1 Obrir un gimnàs municipal al Pavelló  d’Esports.

En previsió 10%

6.1.1.2 Programar, al Pavelló d’Esports, una oferta esportiva accessible a tothom d’activitats dirigides.

En previsió 10%

6.1.2 Fomentar el turisme actiu.

6.1.2.1 COVID-19 MINORAT. Potenciar el programa Empuriabrava Sports. 

Desenvolupat 100%

6.1.2.2 COVID-19 MINORAT. Organitzar competicions esportives fora de temporada. 

En execució 50%

6.1.3 Fomentar l’esport escolar.

6.1.3.1 COVID-19 AMPLIAT. Potenciar les escoles esportives municipals durant el curs escolar.

Desenvolupat 100%

6.1.3.2 Promocionar les activitats de les entitats esportives de base del municipi. 

Desenvolupat 100%

6.1.3.3 Organitzar el casal municipal esportiu d’estiu.

Desenvolupat 100%

6.1.4 Fomentar l’esport federat.

6.1.4.1 Actualitzar les bases de subvencions esportives i segmentar-les en funció de les seves particularitats i objectius (esdeveniments, foment de l’esport federat…)

Avançat 70%

6.1.4.2 COVID-19 MINORAT.Reconèixer i ajudar els esportistes destacats del municipi.

En execució 40%

6.1.4.3  Donar suport econòmic, logístic i assessorament tècnic a les entitats esportives.

Avançat 60%

6.1.5 Gestionar el programa de beques per a la inclusió esportiva de nens en risc d’exclusió social.

En execució 50%

6.1.6 Convocar el Consell Municipal d’Esports, com a órgan de debat, transparència i coordinació.

En execució 50%

6.1.7 Gestionar les instal·lacions esportives municipals.

6.1.7.1 Impulsar la zona esportiva del centre històric (Pavelló d’Esports i camp de futbol del centre històric), com a espai referencial per a la pràctica esportiva dels residents, oferint nous serveis.

En previsió 10%

6.1.7.2 Elaborar un pla de manteniment per a cadascuna de les instal·lacions esportives i vetllar per a la seva supervisió, control i comunicació a la resta de departaments i empreses municipals.  

Iniciat 10%

6.1.7.3 Elaborar una normativa d’ús de les instal·lacions i equipaments esportius i vetllar per a la seva supervisió i control.

Iniciat 10%

6.1.7.4 Vetllar per un òptim servei de consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions esportives municipals dotant-les del personal específic necessari.

Iniciat 10%

6.1.7.5 Adequar les instal·lacions esportives municipals per tal de facilitar-ne l’accés, millorar-ne la imatge i el funcionament.

Iniciat 10%

6.1.7.6 Potenciar i gestionar el lloguer de les instal·lacions esportives municipals.

Iniciat 10%

6.1.7.7 Actualitzar les ordenances fiscals pel que fa als lloguers de les instal·lacions esportives, mitjançant una tarificació social i vetllar per al seu compliment.

Iniciat 10%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19 MINORAT. 6.1.2.1 Potenciar el programa Empuriabrava Sports. Programa d’activitats dirigides. 
Desenvolupat 100%
 • COVID-19 MINORAT. 6.1.6 Reconèixer i ajudar els esportistes destacats del municipi.
En execució 40%
 • COVID-19 MODIFICAT 6.1.7.5 Adequar les instal·lacions esportives municipals a les mesures de seguretat i higiene derivades de la COVID-19 (protocols, circuits d’entrada i sortida, informació, mesures…)
Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La pandèmia del COVID-19 ha afectat negativament a les activitats esportives que organitza i col·labora el departament d’esports, especialment perjudicats han estat els esdeveniments esportius. En aquest sentit, esdeveniments consolidats i emblemàtics del municipi com ara la cursa d’obstacles, les triatlons o els tornejos d’estiu a la platja no s’han pogut celebrar; i d’altres com el campionat de Catalunya de vòlei platja o la cursa de la dona s’han pogut celebrar deslluïdament condicionats per les  mesures sanitàries.

No obstant, pel que fa les activitats de foment de l’esport escolar i de foment de l’esport salut i de lleure que el departament d’esports promou anualment es fa un balanç molt positiu. Pel que fa a les activitats esportives adreçades a la promoció de la salut i el lleure que cada estiu es realitzen a la platja d’Empuriabrava (zumba, ioga…) es van seguir realitzant mantenint la participació dels anys anteriors. Pel que fa a les activitats esportives adreçades al foment de l’esport escolar (escoles esportives municipals), també es van poder programar aconseguint una participació rècord d’inscrits propera als 100 participants. En relació a les escoles esportives municipals cal destacar que, tot i les nombroses restriccions imposades des del mes de setembre, ens hem anat adaptant i reinventant per poder mantenir el màxim les activitats i la pràctica esportiva que tan necessiten els més menuts, especialment possible ha estat amb les activitats d’iniciació esportiva i multiesports.

 En relació a la gestió de les instal·lacions esportives municipals ens trobem immersos en una fase de reorganització interna del servei. Amb la idea de poder millorar la gestió i el manteniment d’aquestes instal·lacions, i obrir nous serveis ben aviat, especialment el gimnàs municipal que van demanar els veïns en els últims pressupostos participatius; el departament d’esports està treballant amb una proposta de gestió i modernització del pavelló municipal d’esports.

6.2 Salut

 6.2.1 COVID-19 MODIFICAT. Mantenir estreta col·laboració amb els responsables dels CAP del municipi per tal de mantenir unes instal·lacions i uns serveis sanitaris adequats per a la nostra població.

Avançat 80%

6.2.2 Col·laborar amb el Consell Comarcal i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de programes i projectes transversals d’impacte sobre la salut.

Avançat 55%
 • COVID-19. Editar material informatiu, pedagògic i didàctic per a la ciutadania i per a professionals i comerços: cartelleria i vídeo amb consells.
Avançat 85%
 •  COVID-19 MODIFICAT. 6.2.1 Mantenir estreta col·laboració amb els responsables dels CAP del municipi per tal de mantenir unes instal·lacions i uns serveis sanitaris adequats per a la nostra població.
Avançat 80%
 • COVID-19 ATURAT. Organitzar tallers i conferències als centres educatius de primària i secundària en col·laboració amb l’equip sanitari del CAP per fomentar hàbits saludables. 2 per curs escolar.
En execució 50%
 • COVID-19 ATURAT. Organitzar tallers de primers auxilis bàsics per a pares, alumnes i professors. 1 taller a l’escola infantil Passeig de les Oques al curs 2020-2021.
Avançat 60%

Valoració anual 2020:

Ha estat un any molt mogut i atípic pel Departament de Salut. La pandèmia del COVID 19, ha fet canviar els hàbits de la societat i la importància d’aquest Departament ha pres una dimensió inimaginable abans del 13 de març del 2020 (data del 1r confinament).

 

El Departament de Salut, durant el 2020, ha canviat les seves prioritats i ha esdevingut un agent més alhora d’aturar la pandèmia. Ho ha fet donant suport a les recomanacions de Salut de la Generalitat, dels CAPS del municipi i de les indicacions del Procicat, que ens ha anat dictant com havíem d’afrontar les mesures  sanitàries. Alhora, el Departament de Salut, ha intentat actuar de nexe entre la societat, els Centres d’Atenció Primària (CAP), el teixit empresarial, lleure, espais públics, professionals, voluntariat, vacunació, farmàcies i serveis.

 

La pandèmia i les recomanacions que va dictant el Procicat han fet variar els hàbits de tota la societat i el Departament de Salut s’hi està adaptant a marxes forçades, sobretot alhora d’editar informació i interpretar les mesures que dicta el Procicat, per comunicar-les a la societat i fer efectiva la protecció de la gent. La comunicació a les xarxes és vital, sobretot per la rapidesa com varia. Treballem per ser útils i efectius.

 

 

El 2021 es presenta el repte de seguir fent les accions pre-covid (campanyes informatives, de promoció d’hàbits saludables i de prevenció) juntament amb les que exigeix la lluita contra la pandèmia.

Afectacions COVID-19

6.3 Festes

6.3.1  COVID-19 MODIFICAT. Acostar les diferents disciplines de l’art (dansa, música, escriptura, etc.) a tota la població. Setmana de Sant Jordi modificada via xarxes socials de l’Ajuntament.

Desenvolupat 100%

6.3.2  COVID-19 MODIFICAT. Organitzar i realitzar una programació atractiva i inclusiva per a tots els públics del municipi. Coordinació amb les comissions de festes del Municipi per organitzar la Candelera, la Festa del Carme, Carnaval, la Festa de Sant Llorenç, la Revetlla de Sant Joan i Cap d’Any. La coordinació està aturada a l’espera de com es resolen les diferents activitats que estaven programades.

Desenvolupat 100%

6.3.3  COVID-19 MODIFICAT. Donar suport a les entitats municipals per fomentar les festes de caràcter popular i tradicional del municipi:
Festa dels Cortals de Sant Antoni, Via Crucis, Aplec de Sant Joan dels Erms i Cavallada. (La col·laboració amb les diferents activitats s’ha pogut realitzar en un 25%: Festa dels Cortals de Sant Antoni. Via Crucis i Cavallada es va haver d’anul·lar per motius de seguretat sanitària i l’Aplec de Sant Joan dels Erms està pendent de veure com es resol. No obstant això, l’Ajuntament col·labora amb una aportació econòmica al Via Crucis en concepte de renovació d’algun material (vestuari).

Desenvolupat 100%

6.3.4 Dinamitzar la cavalcada de Reis 2020. Donar suport a la Comissió de Reis introduint entitats i companyies de dansa municipals a la cavalcada de Reis, per engrandir-la i renovar-la.

Desenvolupat 100%

6.3.5 COVID-19 MODIFICAT. Planificar, reorganitzar i adaptar la Cavalcada de Reis 2021 a les mesures i normativa COVID-19

Desenvolupat 100%

6.3.6 Establir vincle contractual amb proveïdors de serveis per millorar la logística dels diferents actes que s’organitzen (agents de seguretat, mòduls, wc i lavabos químics i grups electrògens).

Avançat 80%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19 MODIFICAT.  6.3.1 Acostar les diferents disciplines de l’art (dansa, música, escriptura, etc.) a tota la població. Setmana de Sant Jordi modificada via xarxes socials de l’Ajuntament.
Desenvolupat 90%
 • COVID-19 MODIFICAT. 6.3.2 Organitzar i realitzar una programació atractiva i inclusiva per a tots els públics del municipi. Coordinació amb les comissions de festes del Municipi per organitzar la Candelera, la Festa del Carme, Carnaval, la Festa de Sant Llorenç, la Revetlla de Sant Joan i Cap d’Any. La coordinació està aturada a l’espera de com es resolen les diferents activitats que estaven programades.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19 MODIFICAT.  6.3.3 Donar suport a les entitats municipals per fomentar les festes de caràcter popular i tradicional del municipi:
  Festa dels Cortals de Sant Antoni, Via Crucis, Aplec de Sant Joan dels Erms i Cavallada. (La col·laboració amb les diferents activitats s’ha pogut realitzar en un 25%: Festa dels Cortals de Sant Antoni. Via Crucis i Cavallada es va haver d’anul·lar per motius de seguretat sanitària i l’Aplec de Sant Joan dels Erms està pendent de veure com es resol. No obstant això, l’Ajuntament col·labora amb una aportació econòmica al Via Crucis en concepte de renovació d’algun material (vestuari).
Desenvolupat 100%

Valoració anual:

 Malgrat que vàries de les activitats que teníem previst realitzar ens hem vist obligats a anul·lar-les per l’arribada de la pandèmia (Via Crucis, Cavallada, Aplec de Sant Joan dels Erms, Cap d’any, etc.) hem pogut traçar una línia bastant sòlida d’activitats festives (Festa de la Candelera, Carme i Sant Llorenç, etc.) a més d’ampliar i reformular l’arribada dels Reis al gener del 2020. Totes les activitats, a partir del mes de març, s’han hagut de plantejar completament diferent de tal i com les teníem previst fer a principi d’any dedicant, bàsicament, esforços econòmics i humans extres per a poder-les realitzar (lectura d’entrades, seguretat, gestió d’entrades i sortides, col·locació de cadires, habilitació d’espais, habilitació d’una plataforma web per a la reserva d’entrades, etc.). Ja per acabar, l’arribada dels Reis del 2021 es plantejava com un dels màxims hàndicap del Departament i la valoració que se’n fa, és francament bona: bona gestió de les mesures COVID, bona participació de les entitats de la vila i bona assistència de públic (amb valoracions positives de la proposta).

 

6.4 Gestió i manteniment d’espais públics

6.4.1 COVID-19 MODIFICAT. Mantenir el conjunt d’instal·lacions i equipaments en bon estat de neteja i conservació.

Avançat 75%

6.4.2 Utilitzar materials i productes de neteja ecològics i a granel.

En previsió 5%

6.4.3 Obrir i tancar el cementiri d’acord amb l’horari establert  i mantenir-lo en bon estat de neteja i conservació.

Avançat 75%

6.4.4 Millorar l’eficiència dels vehicles municipals amb la instal·lació d’aparells GPS.

Avançat 60%

6.4.5 Atendre amb diligència les peticions de privats i de  les entitats i associacions pel que fa a la reserva d’equipaments i al subministrament de material municipal.

Avançat 75%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19. Organitzar dispositius extres de neteja en espais municipals i a la seu de Càritas.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Col·laborar amb el Banc d’Aliments, fer el repartiment als usuaris per evitar desplaçaments.
Avançat 70%
 • COVID-19. Repartir el material informàtic escolar a diferents alumnes.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19 MODIFICAT. 6.4.1 Adaptar els Espais Públics municipals per complir les mesures de seguretat i higiene provocades per la COVID-19.
Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La pandèmia de la Covid 19 ha obligat a adoptar mesures per garantir la seguretat dels usuaris i dels treballadors de l’Ajuntament. La normativa aplicada ha seguit les recomanacions de la Generalitat de Catalunya i del propi Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’han instal·lat diferents equips de protecció en tots els equipaments municipals per tal protegir tan el personal de l’administració com l’usuari.

L’increment en els dispositius de neteja ha sigut considerable respecte els anys anteriors, s’ha reforçat el servei en les escoles per tal hi hagi un servei constant en tot l’horari lectiu. En altres espais s’han establert unes pautes de desinfecció a causa del constant moviment de persones.

Els aforaments en els diferents espais i sales del municipi s’han a adaptat a la normativa del departament de Salut de la Generalitat disminuint la seva capacitat a un 30%

El serveis de logística de l’Ajuntament, mitjançant el servei de consergeria, han vist un gran increment en els serveis prestats al Banc d’aliments, tan en magatzematge i transport. També han realitzat repartiments als usuaris per evitar desplaçaments.

En la conservació i manteniment d’espais públics i edificis s’han dut a terme diversos treballs que han suposat un millora pels usuaris.

Malgrat tota aquesta situació, el balanç del Departament ha sigut positiu perquè ha pogut donar resposta a totes les necessitats i dur a terme gran part dels seus objectius.

*Informació actualitzada en data 31 de Gener de 2021