7. Atenció al Jovent i Habitatge

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

7.1 Cooperació i Agermanaments

7.1.1 Definir, finançar i fer el seguiment de projectes de Cooperació. Suport econòmic al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Avançat 100%

7.1.2 Establir ponts entre entitats locals o comarcals per a projectes i/o accions de cooperació.

Avançat 100%

7.1.3 Augmentar progressivament la dotació pressupostària dedicada a cooperació fins arribar al 0,7% del pressupost municipal.

En previsió 10%

7.1.4 Reprendre i mantenir les relacions oficials amb els municipis agermanats.

Avançat 100%

7.1.5 Inserir un espai per als agermanaments i les relacions exteriors al web municipal.

Desenvolupat 100%

7.1.6 Fomentar accions que promoguin la relació entre les associacions del nostre municipi amb els municipis agermanats i el Comú de Canillo.

Avançat 100%
0%

 

Valoració anual

Les accions i projectes previstos per a aquest 2020 s’han acomplert malgrat està fortament marcats per la crisi de la Covid-19.

Hem estat treballant en el nostre propòsit d’augmentar progressivament la dotació pressupostària dedicada a cooperació fins arribar al 0,7% del pressupost municipal, malgrat que això no serà possible hem aconseguit augmentar en nombre de projectes i entitats amb les quals col·laborem.

Hem entrat en contacte i treballem futurs projectes amb les entitats Acció Solidària (recollida de roba per als refugiats dels Balcans) i l’ONG Amb les Teves  Mans (campanyes diverses a Gàmbia).  

Cartes de Servei. Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei

Retorn de la Ciutadania. Hem recollit, a través de l’àrea de Joventut, la voluntat dels joves d’encetar projectes comuns amb la Vila d’Elna, durant el 2021 de ben segur es veuran fets realitat.

7.2 Habitatge

 7.2.1 Fer accessible l’habitatge al municipi a aquelles persones que hi volen viure de manera permanent. Plurianual.

Avançat 70%

7.2.2 Contractació d’un/a tècnic/a d’habitatge a jornada completa.

Desenvolupat 100%

7.2.3 COVID-19 MODIFICAT. Elaborar un estudi dels habitatges buits del parc d’habitatges del municipi. Plurianual. 2020: Treball de camp i recull de dades (retard en els terminis).

Avançat 80%

7.2.4 COVID-19 MODIFICAT. Crear una borsa municipal d’habitatge. Recuperar la gestió directa del servei (retard en els terminis).

Iniciat 25%

7.2.5 COVID-19 MODIFICAT. Establir una línia d’ajuts a propietaris que apostin per la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social. Quadrianual (retard en els terminis).

En previsió 10%

7.2.6 Captar habitatge de protecció oficial per a col·lectius vulnerables i per a joves. Vetllar per trobar HPO que es puguin gestionar des de l’administració pública, i fomentar el lloguer social.

Desenvolupat 100%

7.2.7 Incrementar les bonificacions fiscals sobre IBI per fomentar el lloguer social.

Desenvolupat 100%

7.2.8 COVID-19 MODIFICAT. Explorar alternatives d’habitatge com cooperatives i altres mètodes col·laboratius (retard en els terminis).

En execució 40%

7.2.9 Donar suport a la mediació i la resolució de conflictes veïnals. Facilitar la comunicació en la resolució de conflictes.

Avançat 80%

7.2.10. COVID-19 MODIFICAT. Masoveria urbana. Fomentar la masoveria com a alternativa de l’habitatge, evitant la despoblació del centre històric i d’altres barris. Servei de captació d’habitatges, mediació entre propietari i masover.

Iniciat 30%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19. Traslladar l’Oficina Local d’Habitatge al Centre de Serveis d’Empuriabrava per ajudar a tramitar les ajudes de l’Agència Catalana de l’Habitatge de forma presencial.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Donar suport als ciutadans que vulguin tramitar les tres línies d’ajut per a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya: ajudes per pagar el lloguer a les famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la Covid-19, ajuts al lloguer per a les persones majors de 65 anys i per a les dones víctimes de violència de gènere i ajuts destinats a lloguer social.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19 MODIFICAT.  7.2.3 Elaborar un estudi dels habitatges buits del parc d’habitatges del municipi. Plurianual. 2020: Treball de camp i recull de dades (retard en els terminis).
Iniciat 25%
 • COVID-19 MODIFICAT. 7.2.4 Crear una borsa municipal d’habitatge. Recuperar la gestió directa del servei (retard en els terminis).
En previsió 5%
 • COVID-19 MODIFICAT.  7.2.5 Establir una línia d’ajuts a propietaris que apostin per la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social. Quadrianual (retard en els terminis).
En previsió 10%
 • COVID-19 MODIFICAT. 7.2.8 Explorar alternatives d’habitatge com cooperatives i altres mètodes col·laboratius (retard en els terminis).
En execució 40%
 • COVID-19 MODIFICAT. 7.2.10 Masoveria urbana. Fomentar la masoveria com a alternativa de l’habitatge, evitant la despoblació del centre històric i d’altres barris. Servei de captació d’habitatges, mediació entre propietari i masover.
Iniciat 30%

Valoració anual:

La crisi social i sanitària provocada per la COVID-19, ha deixat molta gent una situació d’habitatge precària. Molta gent no ha pogut fer front a les quotes de lloguer o d’hipoteca dels seus habitatges. Davant aquesta situació, des del Departament vàrem impulsar un paquet d’ajudes al lloguer per aquelles persones que no hi podien fer front. Aquestes ajudes s’han donat a persones sol·licitants derivades de serveis socials.

Des del departament s’ha reubicat l’Oficina Local d’Habitatge al centre de serveis amb la finalitat de donar la millor accessibilitat possible a totes aquelles persones que venien a sol·licitar les diferents línies de subvenció en matèria d’habitatge. Per altra banda, aquesta nova ubicació també ha permès unes mesures de seguretat i higièniques adequades.

Respecte el 2019 s’han incrementat els tràmits en més d’un 200% de sol·licituds fetes des de l’Oficina Local d’Habitatge.

Paral·lelament a les problemàtiques generades pel COVID s’han pogut impulsar les polítiques socials en matèria d’habitatge que hi havia plantejades per l’any en curs.

Malgrat tota aquesta situació, el balanç del Departament és positiu perquè s’ha pogut donar resposta a les necessitats i als objectius marcats. 

7.3 Joventut

7.3.1 Mantenir la qualitat en els dos espais joves, entesos com a centres d’activitats, d’informació, orientació i assessorament dels joves.

Desenvolupat 100%

7.3.2 COVID-19 MODIFICAT. Promoure la cultura, la multiculturalitat en espais i activitats: espais joves, casals, casalets, Aventura’t, tallers, Parc de Nadal, formació, serveis socioeducatius, suport a entitats d’àmbit cultural, festa urbana. 12 accions mínim. 

Avançat 75%

7.3.3 Fomentar l’associacionisme i la participació. Programa Escolta’m, suport a l’associacionisme, Aventura’t, Intercasals, trobada d’entitats juvenils, campanyes d’interculturalitat, dinamització i promocio d’entitats juvenils, accions comunitàries.

Avançat 75%

7.3.4 COVID-19 MODIFICAT. Cohesió social i equilibri territorial. Pla educatiu entorn, Casal Cívic d’Empuriabrava, taula d’agents socials, campanya de promoció dels espais joves i de dinamització i de foment dels valors. (s’ha modificat el format, s’ha realitzat versió online a través de les xarxes)

Avançat 75%

7.3.5 COVID-19 MODIFICAT. Formació i ocupació. Taula de formació i ocupació local. Millorar la comunicació amb l’empresa privada, campanya per millorar l’èxit escolar i combatre l’abandonament, borsa municipal de treball i treball jove, Aula Activa, Programa de garantia juvenil, Servei Orienta’t. 12 accions mínim

Avançat 80%

7.3.6 COVID-19 MODIFICAT. Salut i qualitat de vida. Taula local de salut, Salut Jove, accions preventives dins els centres educatius de primària i secundària, punts liles, accions Dia Mundial sense l’Alcohol, Sida, Violència de Gènere, Alimentació. 12 accions mínim.

Avançat 80%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.2 Casals d’estiu i Aventura’t: adaptar-los a la normativa PROCICAT. Fer-los més accessibles i inclusius. S’ha bonificat el 30% de els quotes, s’ha diversificat l’oferta organitzant 4 casals i establir bonificacions per a casos de vulnerabilitat social.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.4 Cohesió social i equilibri territorial. Pla educatiu entorn, Casal Cívic d’Empuriabrava, taula d’agents socials, campanya de promoció dels espais joves i de dinamització i de foment dels valors. (s’ha modificat el format, s’ha realitzat versió online a través de les xarxes)
Avançat 75%
 • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.5 Formació i ocupació. Taula de formació i ocupació local. Millorar la comunicació amb l’empresa privada, campanya per millorar l’èxit escolar i combatre l’abandonament, borsa municipal de treball i treball jove, Aula Activa, Programa de garantia juvenil, Servei Orienta’t. 12 accions mínim
Avançat 60%
 • COVID-19 MODIFICAT. 7.3.6 Salut i qualitat de vida. Taula local de salut, Salut Jove, accions preventives dins els centres educatius de primària i secundària, punts liles, accions Dia Mundial sense l’Alcohol, Sida, Violència de Gènere, Alimentació. 12 accions mínim.
Avançat 70%
 • COVID-19 ATURAT. 7.3.1.Realitzar millores en els dos espais joves. 
En execució 40%
 • COVID-19 ATURAT. Renovar el Pla local de Joventut 2021-2025:

-Diagnosi: taules sectorials amb els agents implicats segons els àmbits de salut, formació/ocupació, agents socials i associacionisme i lleure i els joves

Avançat 80%

-Determinar els objectius del proper Pla local de joventut.

En execució 50%

Valoració anual:

Doncs el Covid i les recomanacions del Procicat han fet variar les metodologies i els canals de relació amb els infants, joves i comunitat. Tota la part de participació presencial, s’ha vist afectada i fins tot eliminada del calendari. El contacte amb la comunitat ha variat molt, sobre tot amb indicatius quantitatius, alhora que han augmentat  les consultes i participació online, telemàtiques i per les xarxes.

El Departament de Joventut s’ha intentat adaptar a aquest gran repte que ens ha plantejat el COVID, però ens hem vist superats/des per la manca de contacte físic amb els i les joves. El fet d’eliminar els espais de trobada i les relacions interpersonals, així com les activitats presencials, la base de la relació amb infants i joves, ha dificultat molt la interlocució. moltes activitats s’han vist eliminades o reduïdes, trobada d’entitats juvenils de la comarca, castanyades, festes urbanes, espais joves, cursos, tallers, esquiades, trobades, etc. tot i intentar mantenir la flama i crear moltes dinamitzacions i fins i tot nous serveis, trobem a faltar l’escalf de les abraçades, les xerrades i activitats presencials.

Esperem que el 2021 sigui millor per poder atendre al col·lectiu jove i a la comunitat com es mereix.

*Informació actualitzada en data 31 de Gener de 2021