Regidor de Zona i bústia ciutadana

1. Regidor de zona

El regidor de zona és una figura de participació ciutadana, que té com a objectiu oferir un canal de comunicació entre els ciutadans i els responsables polítics. Té com a funció recollir peticions, propostes, avisos o queixes dels veïns, i realitzar la intermediació i potenciar el diàleg amb els veïns i les associacions dins de l’àmbit assignat.

Mapa de zonificació: 
https://www.castello.cat/wp-content/uploads/2019/08/RegidorsZona2019.pdf

Contacte:
Zona 1: David Garre dgarre@castello.cat              Zona 2: Esther Piris epiris@castello.cat              Zona 3: Joan Basí jbasi@castello.cat          
Zona 4: Jaume Planella jplanella@castello.cat      Zona 5: Josep M Canet jmcanet@castello.cat    Zona 6: Xon Hugas xon@castello.cat
Zona 7: Helena Solana hsolana@castello.cat       Zona 8: Anna Massot amassot@castello.cat
                                                                   Per concertar reunió o més informació: participacio@castello.cat

Resum estadístic (23/09/20 – 24/01/21):

 

 

 

ZONA

Regidor de zona

25/07/19 –

22/09/20

23/09/20 –

24/01/21

TOTAL

Acumulat

4

Jaume Planella i Ribera

26

14

40

8

Anna Massot i Font

32

4

36

1

David Garre i Pelegrina

20

15

35

3

Joan Basí i Sanz

16

5

21

6

Xon Hugas i De Batlle

7

6

13

2

Esther Piris i Casas

7

3

10

7

M. Elena Solana i Cazorla

3

3

5

Josep M. Canet i Brossa

TOTAL

111

47

158

2. Bústia ciutadana

Resum estadístic d’avisos, queixes i suggeriments

 

Gener 2019 a 22 setembre 2020

404

23 de setembre 20 – 24 de gener 21

71

Total

475

 

·        

 
  


TIPUS

 

Tipus

Gener 19 / 22

setembre 20

23 setembre

20 – 24 gener

21

Total acumulat

AVÍS – QUEIXA

372

66

438

SUGGERIMENT – PETICIÓ

24

3

27

CONSULTA

8

2

10

 

  •  
 
  

  • CANAL ENTRADA

 

Canal Entrada

Gener 19 / 22

setembre 20

23 setembre

20 – 24 gener

21

Total acumulat

WHATS APP

158

35

193

OMAC (Instància)

102

14

116

E-TRAM (Instància online)

57

13

70

TELEFÒNICAMENT

48

5

53

MAIL

20

3

23

ATENCIÓ PERSONAL

18

1

19

XXSS

1

1

 

  •  
 
  

  • UBICACIÓ PER NUCLIS

 

Ubicació

Gener 19 / 22

setembre 20

23 setembre

20 – 24 gener

21

Total acumulat

EMPURIABRAVA

276

50

326

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

112

17

129

TOT EL MUNICIPI / GENERAL

16

4

20

 

 

  •  
 
  

  • AFECTA A – TIPOLOGIA

 

Tipologia

Gener 19 –

22

setembre 20

23

setembre 20 – 24

gener 21

Total

Via pública – carrers

50

7

57

Incivisme (sorolls, aldarulls, excrements gossos…)

37

10

47

Enllumenat

42

1

43

Aparcament / Estacionament

34

6

40

Neteja via pública

26

5

31

Insalubritat habitatges privats

23

2

25

Circulació de vehicles (velocitat, etc..)

19

5

24

Arbrat, jardineria, zones verdes municipals

19

6

24

Equipaments / infraestructures municipals

12

8

20

Conflicte veïnal

17

2

19

Mobiliari urbà (fonts, bancs, etc.)

13

3

16

Obres

12

1

13

Senyalització viària

11

2

13

Abocament de residus

12

12

Neteja parcel·les privades

12

12

Plagues

11

1

12

Desguàs aigua, bassals, inundacions.

11

11

Contenidors

7

1

8

Comunicació / TIC

6

2

8

Covid 19

3

5

8

Ocupació il·legal habitatges

6

1

7

Platges

6

6

Clavegueram

4

1

5

Robatoris

3

3

 

 

 

Transport urbà

3

3

Serveis (gas, endesa, telefonia)

1

2

3

Rètols informatius

2

2

Deixalleria

2

2

Recollida d’escombraries

1

1

Via verda – Carril bici