Cartes de serveis

Aquestes són les Cartes de Serveis de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, on es recull la informació de les prestacions que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania, dels compromisos que pren per afavorir que el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments.