2. Acció Social, Igualtat, Educació i Drets de Ciutadania

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

2.1 Ensenyament

En elaboració. Disculpeu les molèsties.

0%

2.2 Benestar Social i Famílies

2.2.1 Impulsar el treball en xarxa entre els diferents agents socials per tal de poder donar una resposta integral i de qualitat als usuaris.

2.2.1.1 Reunions de coordinació entre departaments.

Desenvolupat 100%

2.2.1.2 Comissions de treball. Per exemple: disseny de formació per a totes les edats i nivells.

Desenvolupat 100%

2.2.1.3 Treball en xarxa amb els diferents agents socials (Policia Local, Ensenyament, Joventut, Urbanisme, Gestió Territorial, etc.)

Desenvolupat 100%

2.2.2 Establir canals de coordinació i suport amb el tercer sector, així com facilitar l’autonomia i l’empoderament de les diferents entitats del municipi amb finalitats socials.

2.2.2.1 Signar convenis de col·laboració amb Càritas, Oncolliga, Creu Roja i El Tamariu.

Desenvolupat 100%

2.2.2.2 Coordinar-se amb les entitats i fer-ne el seguiment.

Desenvolupat 100%

2.2.2.3 Crear un espai per a entitats al Casal Cívic d’Empuriabrava on puguin desenvolupar les seves activitats.

Desenvolupat 100%

2.2.3 Establir coordinació amb els Serveis Socials d’Atenció Primària per garantir i facilitar al conjunt de la ciutadania la cobertura de les necessitats socials bàsiques.

Desenvolupat 100%

2.2.4 Garantir les necessitats bàsiques als infants i joves.

2.2.4.1 Establir un sistema d’ajuts i beques per a les necessitats bàsiques.

Desenvolupat 100%

2.2.4.2 Derivar els casos necessaris als serveis especialitzats o a l’EAIA.

Desenvolupat 100%

2.2.5 Desenvolupar programes per a l’atenció de la infància i l’adolescència en risc d’exclusió social: Centre Obert (amb Ensenyament), Com a Casa, Casal Puigmal, Espai Menuts 0-3, SIE (Càritas).

Desenvolupat 100%

2.2.6 Facilitar l’accés als diferents recursos municipals als infants i joves en risc d’exclusió social.

Desenvolupat 100%

2.2.6.1 Beques a llar infants, escola de música, entitats esportives, casals de lleure, menjadors, transport escolar, etc.

Desenvolupat 100%

2.2.6.2 Contractació d’un/a educador/a de carrer per acostar als infants i joves als serveis municipals.

Desenvolupat 100%

2.2.7 Incloure un pis de l’Ajuntament per al projecte de pisos d’emergència social, establint una estada limitada de sis mesos, per a famílies monoparentals derivades dels serveis socials bàsics. Cessió d’ús del pis al CCAE per incloure l’habitatge al projecte de pisos d’emergència social.

Avançat 60%

2.2.8 Coordinar i millorar el banc d’aliments municipal per a aquells usuaris derivats de Serveis Socials.

2.2.8.1 Establir coordinacions amb el Banc d’Aliments del Fons Europeu.

Desenvolupat 100%

2.2.8.2 Coordinar el transport amb camions des de la seu de Girona.

Desenvolupat 100%

2.2.8.3 Continuar la coordinació amb Creu Roja per a les targetes d’aliments.

Desenvolupat 100%

2.2.8.4 Organitzar i portar a terme les campanyes del Gran Recapte.

Desenvolupat 100%

2.2.8.5 Continuar la coordinació amb el banc d’aliments municipal.

Desenvolupat 100%

2.2.9 Establir un sistema de targetes moneder per poder donar resposta a persones en situació de vulnerabilitat.

2.2.9.1 Establir acords amb entitats del tercer sector.

Desenvolupat 100%

2.2.9.2 Establir un sistema propi de targetes moneder amb una entitat bancària.

En execució 40%

2.2.10 Proporcionar un procés d’acollida i acompanyament a les persones nouvingudes del municipi, i acostar-les a la nostra llengua i cultura.

En procés 0%

2.2.10.1 Editar una guia d’acollida.

Desenvolupat 100%

2.2.10.2 Facilitar els tràmits d’estrangeria (INF01, INF02, INF03).

Desenvolupat 100%

2.2.10.3 Orientar les persones nouvingudes en l’àmbit de la formació per al seu desenvolupament.

Desenvolupat 100%

2.2.11 Promocionar i fomentar el voluntariat del municipi en relació amb l’acció social.

En procés 0%

2.2.11.1 Organitzar el recapte d’aliments. 

Desenvolupat 100%

2.2.11.2 Col·laborar amb els serveis comunitaris dels alumnes de secundària.

Desenvolupat 100%

2.2.11.3 Crear un banc del temps.

En previsió 10%

2.2.12 Consolidar i fer créixer les activitats cíviques tant en el Casal Cívic com en el Casal de Castelló.

2.2.12.1 Programar l’agenda formativa.

Desenvolupat 100%

2.2.12.2 Crear un programa d’activitats comunitàries.

Desenvolupat 100%

2.2.12.3 Crear diferents espais per a les entitats.

Desenvolupat 100%

2.2.12.4 Fomentar les activitats intergeneracionals.

Desenvolupat 100%

2.2.13 Fomentar els recursos i els serveis d’atenció domiciliària a la gent gran o a les persones amb dependència: programa Ve de Gust i servei de teleassistència o similar.

Desenvolupat 100%

2.2.14 Establir polítiques per a un envelliment actiu:

2.2.14.1 Fomentar activitats per a jubilats i pensionistes en funció de les seves demandes i necessitats.

Desenvolupat 100%

2.2.14.2 Dignificar l’oci i el temps de lleure oferint una oferta de qualitat i significativa.

Desenvolupat 100%

2.2.14.3 Oferir espais de relació i intercanvi intergeneracional.

Desenvolupat 100%

2.2.14.4 Programar i dissenyar les activitats segons els interessos i no per franges d’edat.

Desenvolupat 100%

2.2.15 Fomentar l’adaptació del transport i dels espais per a persones amb dificultats de mobilitat.

2.2.15.1 Expedir i fer el seguiment de les targetes d’aparcament.

Desenvolupat 100%

2.2.15.2 Vetllar per facilitar el transport adaptat a les empreses col·laboradores del municipi.

Desenvolupat 100%

2.2.15.3 Establir un transport adaptat per a aquelles persones que van a centres especials de treball i/o escoles especials de treball.

Desenvolupat 100%

2.2.16 Impulsar la construcció de pisos tutelats per a gent gran. Iniciar la construcció dels pisos.

Iniciat 30%

2.2.17 Obrir un centre de dia a Empuriabrava. Iniciar la rehabilitació de l’espai.

Iniciat 30%

2.2.18 Promocionar la igualtat de gènere.

2.2.18.1 Commemorar dates assenyalades per a la igualtat de drets.

Desenvolupat 100%

2.2.18.2 Realitzar accions de sensibilització en els centres educatius.

Desenvolupat 100%

2.2.18.3 Dur a terme campanyes pedagògiques i de sensibilització adreçades a tot el municipi.

Desenvolupat 100%

2.2.18.4 Vetllar per a la igualtat de gènere dins l’Ajuntament aplicant la normativa i fomentant l’equitat de gènere.

Desenvolupat 100%

2.2.19 Iniciar un projecte d’horts comunitaris.

2.2.19.1 Impulsar un projecte d’horts comunitaris.

Avançat 60%

2.2.19.2 Crear un espai pedagògic per divulgar nocions bàsiques d’horticultura i plantes medicinals i aromàtiques.

Iniciat 30%

2.2.19.3 Explorar les possibilitats educatives i ocupacions en un context d’educació reglada.

Iniciat 30%

2.2.20 Estrangeria i acollida.

2.2.20.1 Gestionar els serveis d’immigració des de l’Administració local. Gestionar els diferents informes d’estrangeria oficials.

Desenvolupat 100%

2.2.20.2 Revisar els habitatges en el reagrupament en coordinació amb el Departament de Gestió.

Desenvolupat 100%

Afectacions COVID-19:

COVID-19. Crear una borsa de voluntariat. Coordinar els voluntaris per atendre les necessitats ciutadanes sorgides amb el Covid-19.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Coordinar la distribució de les targetes moneder a través del voluntariat.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Banc d’aliments (CDA). Col·laborar amb el Banc d’Aliments ates l’augment de la demanda d’aquest serveis. S’hi ha destinat personal municipal i voluntaris que han fet la tasca de distribuir els aliments als domicilis.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Establir i gestionar les bestretes extraordinàries per emergències socials.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Establir i gestionar els ajuts municipal per al lloguer, mentre no s’han establert les ajudes de la Generalitat de Catalunya.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Gestionar amb la concessionària la gratuïtat del transport urbà de viatgers.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Coordinar  el  servei «Ve de gust» davant l’augment d’usuaris. 

Desenvolupat 100%

COVID-19. Campanya de trucades als ciutadans majors de 70 anys amb l’objectiu de conèixer el seu estat i saber
si tenien les necessitats bàsiques cobertes.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Reactivar els serveis socioeducatius via telemàtica.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Facilitar eines als infants que no en tenien equipament informàtic bàsic per seguir les classes virtuals. S’han subministrat 40 connexions i 18 dispositius electrònics. També s’ha col·laborat en el repartiment als domicilis corresponents.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Facilitar eines als infants que no en tenien equipament informàtic bàsic per seguir les classes virtuals. S’han subministrat 40 connexions i 18 dispositius electrònics. També s’ha col·laborat en el repartiment als domicilis corresponents.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Organitzar els cursos de gimnàstica de manteniment de forma telemàtica.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Tramitar les ajudes econòmiques municipals dirigides a treballadors afectats per la COVID-19.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Gestionar l’increment econòmic del conveni amb Càritas.

Desenvolupat 100%

COVID-19. Coordinar amb la Creu Roja l’increment de la partida pressupostària de les targetes per a compres d’aliments en el nostre municipi.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

El Departament de Benestar Social s’ha vist molt afectat per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, principalment pels següents aspectes:

  • Canvi metodològic en l’atenció al públic, atenció telefònica i reestructuració de les cites i la presència dels/les professionals.
  • Fort increment en la demanda de persones necessitades a causa de la crisi social.
  • Desplegament d’ajuts d’emergència social mitjançant bestretes COVID-19. Aquestes ajudes han estat essencialment per la cobertura de necessitats bàsiques.
  • Hem hagut d’activar l’atenció a domicili a aquelles persones de risc que no podien sortir a comprar i fer les gestions essencials. Aquestes tasques principalment s’han portat a terme mitjançant una borsa de voluntariat.
  • Distribució de targetes moneder per a aquells alumnes amb menjador becat.
  • Facilitar eines als infants que no tenen equipament informàtic bàsic per seguir les classes de forma telemàtica.
  • Canvi metodològic en la distribució d’aliments del Banc d’Aliments.

Malgrat tota aquesta situació el balanç del Departament és positiu perquè s’ha pogut donar resposta a les necessitats i als objectius marcats. 

2.3 Participació ciutadana

2.3.1 Potenciar la participació ciutadana.

2.3.1.1 Coordinar el Pressupost  Participatiu anualitats 20/21.

Desenvolupat 100%

2.3.1.2 Coordinar la Comissió del Nomenclàtor

Desenvolupat 100%

2.3.1.3 Prendre part en les convocatòries de subvenció a les administracions locals per al foment de la participació.

Desenvolupat 100%

2.3.2 Bústia Ciutadana. Queixes, suggeriments i propostes.

2.3.2.1 Millorar la comunicació amb la ciutadania i l’atenció presencial i en línia pel que fa les queixes, suggeriments i propostes.

Desenvolupat 100%

2.3.2.2 Desenvolupar l’aplicació Incidències a la Via Pública (en coordinació amb el Departament. Eines TIC), que permetrà millorar el seguiment de la Bústia Ciutadana.

Desenvolupat 100%

2.3.2.3 Informes estadístics per presentar al Ple.

Desenvolupat 100%

2.3.3 Donar suport a les entitats i associacions de veïns, incentivar-ne els projectes i facilitar-los espais comuns de trobada.

2.3.3.1 Oferir els serveis de l’oficina d’assessorament a la creació d’entitats ciutadanes i grups estables.

Desenvolupat 100%

2.3.3.2 Gestió del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups Estables.

Desenvolupat 100%

2.3.3.3 Fomentar la creació d’entitats ciutadanes al municipi.

Desenvolupat 100%

2.3.3.4 Millorar la comunicació entres les entitats ciutadanes i l’Ajuntament.

Desenvolupat 100%

2.3.3.5 Actualitzar les dades i crear un formulari en línia.

Desenvolupat 100%

2.3.4 Reforçar la figura del Regidor de Zona.

2.3.4.1 Repartiment del tríptic informatiu en els equipaments de proximitat amb el ciutadà.

Desenvolupat 100%

2.3.4.2 Establir el protocol de contacte o reunió amb el Regidor de Zona.

Desenvolupat 100%

2.3.4.3 Realitzar el recull estadístic en línia a través del formulari intern.

Desenvolupat 100%

2.3.4.4 elaborar un informe estadístic amb el recull d’actuacions per al Ple.

Desenvolupat 100%

2.3.5 Crear figura defensor del ciutadà o similar.

2.3.5.1 Coordinar i vincular la figura amb el Síndic de Greuges de la Generalitat de Catalunya.

Avanát 75%

2.3.5.2 Avaluar el document “La Sindicatura municipal com a Ombudsman independent. La situació a Catalunya. Desembre 2018” (Síndic de Greuges de Catalunya).

Desenvolupat 100%

2.3.5.3 Actualitzar el capítol sisè del ROM (Defensor del veí/ïna) adaptant-lo a la normativa vigent.

Avançat 75%

2.3.5.4 Vehicular la proposta de creació del defensor del ciutadà al municipi mitjançant la implantació d’un conveni de supervisió singular amb el Síndic de Greuges com a fase de prova pilot.

En execució 50%

2.3.6 Realitzar consultes populars per a decisions estratègiques.

2.3.6.1 Actualitzar i adaptar el ROM i crear el reglament seguint la Llei 10/2014

En previsió 10%

2.3.6.2 Aprovar l’acord polític de convocatòria de la consulta popular que estableixi les bases concretes del procés.

En previsió 10%

2.3.6.3 Fer difusió a tot el municipi de les bases de la consulta popular.

En previsió 10%

2.3.6.4 Fomentar l’ús de les TIC: Contractar una plataforma en línia de votació, si escau.

En previsió 10%

2.3.6.5 Aprovar acords per disposar de la partida econòmica suficient i els recursos i el personal necessaris per al desenvolupament correcte de les bases del procés. 

En previsió 10%
59.63%

Valoració anual:

 El Departament, tot i les diverses situacions viscudes; confinaments, restriccions, normatives, produïdes per la crisi sanitària de la Covid-19, s’ha adaptat a tots aquests contratemps, i s’han realitzat diversos canvis per tal de complir totes les accions previstes per l’any 2020, que principalment han estat:

– Adaptació del Pressupost Participatiu a les mesures adoptades, pel que fa a distància, rentat de mans, distancia, ventilació i mascareta, sobretot pel que fa a les accions presencials realitzades als Mercats i durant la sessió presencial del Fòrum de priorització ciutadana.

Pel que fa a la resta de fases, cal destacar la gran adaptabilitat de la ciutadania a l’ús de les noves tecnologies, i un exemple, és la gran participació aquest any en la fase de propostes online com en la votació final en línia de les propostes, que s’ha aconseguit unes xifres rècord.

– Destacar també l’adaptació de la comissió del Nomenclàtor, que es realitzaven de forma presencial, i que durant aquest any, s’ha adaptat al format de videoconferència. En aquest sentit, el departament va organitzar una sessió prèvia en línia d’una videoconferència adreçada als representants de la ciutadania, per resoldre dubtes, i fer una petita formació de l’ús de l’eina, i resoldre aspectes tècnics,

Després, es va dur a terme la reunió del nomenclàtor de forma telemàtica, amb tots els representants, polítics, tècnics i ciutadans, i es valora molt positivament aquesta experiència, per part de tots.

– Destacar també en l’àmbit general, que hi ha hagut un augment generalitzat de la relació telemàtica entre la ciutadania i l’Ajuntament, sobretot pel que fa a l’ús de l’opció telemàtica per al registre d’instàncies i l’ús del formulari de la bústia ciutadana de queixes, suggeriments i propostes.

2.4 Treball, Formació i Ocupació

2.4.1 Gestionar la borsa municipal de treball.

2.4.1.1 Gestionar les altes i les baixes dels integrants de la borsa.

Desenvolupat 100%

2.4.1.2 Seleccionar els participants segons les ofertes.

Desenvolupat 100%

2.4.1.3 Fer difusió de les ofertes laborals entre els participants.

Desenvolupat 100%

2.4.1.4 COVID-19. Crear i posar en funcionament el formulari en línia per a inscriure’s a la borsa municipal de treball.

Desenvolupat 100%

2.4.1.5 COVID-19. Crear i posar en funcionament el formulari en línia per a empreses o particulars que estiguin interessats a demanar personal per treballar.

Desenvolupat 100%

2.4.1.6 COVID-19. Disposar d’un espai web específic del COVID_19 on s’han inclòs els formularis, el telèfon mòbil i el correu electrònic de contacte, i des d’on s’han anat difonent totes les informacions relacionades amb aspectes d’ocupació i treball (subvencions de diferents organismes, funcionament del SOC durant el confinament, etc.)

Desenvolupat 100%

2.4.1.7 COVID-19. Redactar i gestionar una línia d’ajuda econòmica pròpia de l’Ajuntament per a persones treballadores afectades per la COVID-19 (afectades per atur o ERTO).

Desenvolupat 100%

2.4.1.8 COVID-19. Oferir atenció telefònica i seguiment individualitzat als usuaris de la borsa municipal de treball per telèfon i correu electrònic.

Desenvolupat 100%

2.4.2 Prestar el servei d’intermediació amb les empreses.

2.4.2.1 Gestionar les ofertes laborals rebudes per diferents empreses.

Desenvolupat 100%

2.4.2.2 Fer una selecció prèvia dels curríclums segons les demandes de l’empresa.

Desenvolupat 100%

2.4.2.3 Establir comunicació i coordinació amb les empreses que ho demanin.

Desenvolupat 100%

2.4.2.4 Donar suport en grans processos de selecció.

Desenvolupat 100%

2.4.2.5 Atendre, en la mesura que sigui possible, les demandes de les empreses en matèria d’ocupació.

Desenvolupat 100%

2.4.3 Oferir assessorament i orientació en la recerca activa d’ocupació i inserció. 

2.4.3.1 Realitzar entrevistes individuals.

Desenvolupat 100%

2.4.3.2 Dissenyar itineraris individualitzats per millorar l’ocupabilitat dels participants. 

Desenvolupat 100%

2.4.3.3 Dissenyar itineraris formatius personalitzats. 

Desenvolupat 100%

2.4.3.4 Treballar en grup per poder compartir experiències i aprenentatges.

Desenvolupat 100%

2.4.4 Oferir formació ocupacional (programa quadrianual).

2.4.4.1 Organitzar cursos ocupacionals dirigits a activitats professionals. Formació reglada, no reglada i certificada.

Desenvolupat 100%

2.4.4. Oferir cursos per millorar les competències bàsiques en llengües.

Desenvolupat 100%

2.4.4.3 Organitzar cursos d’alfabetització instrument i digital.

Desenvoupat 100%

2.4.4.4 Oferir cursos sobre noves tecnologies.

Desenvolupat 100%

2.4.4.5 Oferir assessorament per a l’actualització dels currículums.

Desenvolupat 100%

2.4.4.6 Realitzar tallers per a la millora de les capacitats comunicatives i per preparar entrevistes de feina.

Desenvolupat 100%

2.4.5 Fomentar plans ocupacionals provinents de fons públics.

2.4.5.1 Posar en marxa diferents plans ocupacionals dins el programa Treball i Formació del SOC.

Desenvolupat 100%

2.4.5.2 Gestionar diferents subvencions per fomentar l’ocupació de persones.

Desenvolupat 100%

2.4.6 Realitzar accions i elaborar projectes per fomentar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables.

2.4.6.1 Participar en plans d’ocupació per a dones maltractades, persones majors de 45 anys, persones perceptores de la renda garantida.

Desenvolupat 100%

2.4.6.2 Participar en programes específics per persones perceptores de renda garantida o per dones, amb col·laboració amb entitats del tercer sentor, GENTIS i Creu Roja.

Desenvolupat 100%

2.4.6.3 Fomentar l’ocupació en persones amb grau de discapacitat reconegut.

Desenvolupat 100%

2.4.7 Participar en polítiques comarcals per fomentar l’ocupació.

2.4.7.1 Participar en la taula comarcal d’ocupació.

Desenvolupat 99%

2.4.7.2 COVID-19 MODIFICAT. Coorganitzar les jornades d’ocupació per a joves i persones de més de 45 anys.

Desenvolupat 100%

2.4.7.3 Elaborar el pla estratègic comarcal en matèria d’ocupació.

Desenvolupat 100%

Afectacions COVID-19

COVID-19. 2.4.1.4 Crear i posar en funcionament el formulari en línia per a inscriure’s a la borsa municipal de treball.

Desenvolupat 100%

COVID-19. 2.4.1.5 Crear i posar en funcionament el formulari en línia per a empreses o particulars que estiguin interessats a demanar personal per treballar.

Desenvolupat 100%

COVID-19. 2.4.1.6 Disposar d’un espai web específic del COVID_19 on s’han inclòs els formularis, el telèfon mòbil i el correu electrònic de contacte, i des d’on s’han anat difonent totes les informacions relacionades amb aspectes d’ocupació i treball (subvencions de diferents organismes, funcionament del SOC durant el confinament, etc.)

Desenvolupat 100%

COVID-19. 2.4.1.7. Redactar i gestionar una línia d’ajuda econòmica pròpia de l’Ajuntament per a persones treballadores afectades per la COVID-19 (afectades per atur o ERTO).

Desenvolupat 100%

COVID-19. 2.4.1.8. Oferir atenció telefònica i seguiment individualitzat als usuaris de la borsa municipal de treball per telèfon i correu electrònic.

Desenvolupat 100%

COVID-19 MODIFICAT. 2.4.7.2 Coorganitzar jornades d’ocupació per a joves (anul·lada) i persones de més de 45 anys.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La crisi social i sanitària provocada per la COVID-19, ha deixat molta gent a l’atur, i també ha fet que molta gent que estava a l’atur no comencés a treballar en la temporada turística. El Departament de treball s’ha adaptat a aquestes circumstàncies i ha iniciat l’atenció telemàtica per aquelles persones que volien accedir a la Borsa Municipal de Treball. També s’ha organitzat l’Aula Activa en visites concertades.

Malgrat les dificultats per les activitats presencials, s’ha continuat oferint totes aquelles activitats formatives que estan orientades en fomentar l’ocupabilitat d’aquelles persones que busquen feina.

Per altra banda, s’ha portat a terme ajudes de 500 € per aquelles persones treballadores afectades per l’estat d’alarma decretat pel COVID-19.

Malgrat tota aquesta situació, el balanç del Departament és positiu perquè s’ha pogut donar resposta a les necessitats i als objectius marcats. 

*Informació actualitzada en data 31 de gener de 2021